• Telšių apskrities viršininko E. Šalkausko šeimos albumą atvertus

     Telšių apskrities viršininko E. Šalkausko šeimos albumą atvertus

   Prisimenant buvusį Telšių apskrities viršininką Eugenijų Šalkauską (Šalkauskį), 2021 m. rugsėjo 25 d. minėtume 130-ąsias jo gimimo metines.
   Telšių apskrities viršininku E. Šalkauskas buvo paskirtas 1929 m. lapkričio 1 d. Tų pačių metų lapkričio 15 d. laikraštyje „Žemaičių prietelius“ Nr. 46 (207) pasirodė pranešimas: „Naujas apskrities viršininkas. Telšių apskrities viršininku paskirtas atsargos vyresnysis leitenantas Eugenijus Šalkauskas, kilęs iš Šiaulių miesto. Girdėt, p. Viršininkas būsiąs visiems lengvai prieinamas ir rūpestingas apskrities šeimininkas. Jis tarp kita ko ypatingai kreipsiąs dėmesį į tai, kad apskritis kiek galima kultūriškai susitvarkytų.“ Būtent E. Šalkausko viršininkavimo Telšių apskrityje laikotarpiu buvo įkurtas ir „Alkos“ muziejus.

   Keletas E. Šalkausko biografijos faktų:
   Gimė 1891 m. Šiauliuose – žuvo 1942-01-30 Rešotų lageryje, Krasnojarsko krašte.
   Buvo baigęs Tifliso karo m-klos aviacijos klasę. Grįžo į Lietuvą ir 1919 m. įstojo į Lietuvos kariuomenės inžinerijos kuopą, buvo paskirtas Karo aviacijos m-klos instruktoriumi. Suformavus I orlaivių kovos būrį – paskirtas orlaivių kovos būrio vadu, Aviacijos parko adjutantu, vėliau – 1-osios oro eskadrilės žvalgu. 1923 m. paleistas iš kariuomenės pačiam prašant, kad galėtų studijuoti aukštojoje mokykloje. Telšių apskrities viršininku dirbo1929- 1939 m. Lietuvos šaulių sąjungos narys. 1932-1938 m. – Telšių apskrities rinktinės valdybos narys, pirmininkas.
   Apdovanotas Vytauto Didžiojo 5 laipsnio ir Šaulių žvaigždės ordinais, Lietuvos nepriklausomybės medaliu, ugniagesių ,,Artimui pagalbon“ 3 laipsnio kryžiumi.
   Sovietų Sąjungai okupuojant Lietuvą dirbo Rokiškio gimnazijosjos direktoriumi.
   Buvo vedęs dukart: pirmoji žmona – Scholastika Karžinauskaitė. Su ja susilaukė dukters Aldonos, antroji žmona – Felicija Sadauskaitė, su ja turėjo sūnų Jurgį. Šeima 1941 m. ištremta į Petrovką, Kalmankos r., Altajaus kr.

   Minėdami E. Šalkausko gimimo metines kviečiame pamatyti jo šeimos albume saugomas fotografijas, kuriose buvęs apskrities viršininkas užfiksuotas ne tik oficialiuose renginiuose, bet ir savo šeimos, artimųjų, gimtųjų namų aplinkoje.

Parodos objektai

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 5
Vidutinis (0 Balsai)
Vidutinis įvertinimas yra 0.0 iš 5.
Dar nėra komentarų. Būti pirmam.