Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Napoleonas Indrašius
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Psichinio pasaulio reliativybės teorija : keturi laikinų ir amžinų esamybių dėsniai
 • Knyga. Sąmonės amžius

  Knyga. Sąmonės amžius

  Napoleonas Indrašius

  Knyga kieto popieriaus viršeliais. Pirmame viršelio puslapyje persipynusios juoda ir mėlyna spalvos. Viršutinėje viršelio dalyje didelėmis baltomis raidėmis atspausdintas knygos pavadinimas. Po juo, kairėje pusėje, baltomis rašytinėmis dekoratyvinėmis raidėmis užrašytas autorius.

  Knyga priklausė Salomėjai Nėrei. 

 • Žurnalas. Pasaulėžiūra. Nr. 1 (20)

  Žurnalas. Pasaulėžiūra. Nr. 1 (20), 1935 m. sausio mėn.

  Napoleonas Indrašius

  Žurnalas. Pasaulėžiūra. 1935 m. sausio mėn., Nr. 1 (20). Redaktorius ir leidėjas – Napoleonas Indrašius. Šiame numeryje: M. Stonys „Nauji uždaviniai“; Pilka „Agitacija už žmogų“ (eilėraštis); St. Maciejauskas „Kruvinieji metai“; B. Juliūnas „Meldų kaimo siaubas“; K. Tauras „Penkių litų stebuklai“; N. Indrašius „Mirtis“; F. V. „Dėl senosios ir jaunosios kartos“; K. Tauras „Ateities kelių ieškotojai“; N. Indrašius „Senukas galvoja“; „Iš tikybų istorijos“; „Neregys Advokatas“; „Gyvenimo apžvalga“.

  Laisvamaniškos orientacijos žurnalas „Pasaulėžiūra“ buvo leidžiamas du kartus per savaitę 1934–1935 m. Kaune. Nagrinėjo filosofijos, etikos, psichologijos, religijos ir kt. klausimus. Bendradarbiavo K. Čeplinskas, J. Grinius, J. Gobis, A. Puodžiukynas, M. Stonys, F. Šulcas, P. Slavėnas, J. Vaišnoras, Vydūnas ir kt. Redagavo J. Benesevičius, N. Indrašius, L. Indrašienė, V. Kuraitis. Išėjo 24 numeriai.

  Leidinys priklausė poetei Salomėjai Nėriai.

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 3
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 1