Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Vincas Ruzgas
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Gamtos rinkinių gaminimas

  Gamtos rinkinių gaminimas, 1927 m.

  Vincas Ruzgas

  V. Ruzgas. Gamtos rinkinių gaminimas. Švietimo ministerijos knygų leidimo komisijos leidinys, Nr. 151.

  Kaunas, 1927 m., akc. „Ryto“ b-vės sp. Klaipėdoje, p. 278.

 • Naujoji mokykla III. Kraštotyra. Straipsnių rinkinys

  Naujoji mokykla III. Kraštotyra. Straipsnių rinkinys, 1940 m.

  Vincas Ruzgas

  Straipsnių rinkinys. Naujoji mokykla. III. Kraštotyra. Redagavo V. Ruzgas. Išleido 1940 m. leidykla „Sakalas“, spausdino kooperatinė „Raidės“ spaustuvė Kaune. Tiražas 1500 egz. leidinys plonais viršeliais, iliustruotas (piešiniais, fotografijomis bei diagramomis ir lentelėmis). Tituliniame lape muziejininko, pedagogo ir visuomenės veikėjo Vinco Ruzgo paršas. Turinys: V. Ruzgas. Kraštotyros darbo raida ir tvarkymas. V. Čižiūnas. Kūrybinis aplinkos ir tėvynės pažinomo mokymas. P. Šinkūnas. Kraštotyra ir gyvenamosios vietovės. Dr. Č. Pekuckas. Kaip susidarė mūsų žemės paviršius. Dr. J. Puzinas. Lietuvos praistorės vietovės. Prof. K. Sleževičius. Meteorologiniu reiškinių stebėjimai. Dr. P. Slavėnas. Astronominiai stebėjimai ir pratimai be žiūrono. A. Vokietaitis. Kai kurie aplinkotyros darbai pradžios mokykloje. J. Andriulytė. Istorijos mokslo tikslas ir kiek jo siekiant galima pritaikinti darbo principas. J. Laužikas. Smėlio dėžė aplinkotyrai ir kraštotyrai. V. Ruzgas. Grafiškas mokymo būdas mokykloje. Knygoje 232 psl. Tuometinė leidinio kaina - 5 lt. Paskutiniuose puslapiuose (231-232) Sakalo išleisti Moksliniai ir įvairaus turinio raštai. Nugariniame viršelyje atspausta informacija apie vadovėlius mokykloms.

 • Mokomosios ekskursijos. Metodiški ir praktiški patarimai ekskursijų vadovams

  Mokomosios ekskursijos. Metodiški ir praktiški patarimai ekskursijų vadovams, 1927 m.

  Vincas Ruzgas

  V. Ruzgas. Mokomosios ekskursijos. Metodiški ir praktiški patarimai ekskursijų vadovams. Antrasis pataisytas ir papildytas leidimas. Knygą išleido „Spaudos fondas“, 1927 metais. Leidinys atspausdintas spaustuvėje „Varpas“, kuri buvo įsikūrusi Kaune, Laisvės alėjoje 60. Leidinyje 200 puslapių. Leidinys gausiai iliustruotas fotografijomis, brėžiniais bei žemėlapiais. Leidinio turinys: Prakalba. I. Metodinė dalis. II. Ekskursijų  pavyzdžiai. III. Informacinė dalis. I. Miestų muziejai ir kitos lankytinos įstaigos. II. Lietuvos gamta. III. Kultūriniai, pavyzdiniai ir šiaip žymesni žemės ūkiai Lietuvoje. IV. Lietuvos istorijos vietos. Taisyklės ir tarifai papigintiems geležinkelio bilietams gauti. 

 • Medžio ir metalo darbai. Mokytojams ir mėgėjams vadovėlis

  Medžio ir metalo darbai. Mokytojams ir mėgėjams vadovėlis, 1930 m.

  Vincas Ruzgas

  V. Ruzgas. Medžio ir metalo darbai. Mokytojams ir mėgėjams vadovėlis. „Spaudos fondo“ leidinys, išleistas 1930 metais. Knygą atspausdino akcinė „Varpo“ bendrovės spaustuvė Kaune. Knygoje 276 psl. su brėžiniais ir iliustracijomis. Tituliniame lape pedagogo, muziejininko ir visuomenininko Vinco Ruzgo parašas. Leidinio turinį sudaro: Bendros metodinės pastabos. I. Rankų darbų mokytojas. II. Darbų tvarkymo būdai. III. Rankų darbų higienos sąlygos. IV. Medžio metalo darbų rūšys. Medžio darbai. I. Klasės įrengimas ir įrankiai. II. Medžiaga. III. Pirmojo koncentro medžio darbai. IV. Antro koncentro medžio darbai. Tekinamieji medžio darbai. V. Dažymas, poliravimas ir lekėravimas. VI. Meniškas medžio apdirbimas. Metalo darbai. A. Vielos lankstymo darbai. B. Skardos darbai. Metaloplastika. Mokslo priemonių gaminimas. 

 • Vaikų auklėjimas

  Vaikų auklėjimas, 1935 m.

  Knyga. VAIKŲ AUKLĖJIMAS. Straipsnių rinkinys. Išleido Lietuvos Vaiko draugijos centro valdyba. Kaunas, 1935 m. 352 numeruoti puslapiai. Leidinys gausiai iliustruotas fotografine medžiaga.

  Leidinio priešlapyje Pedagoginio muziejaus direktorius Vincas Ruzgas įrašęs dedikaciją: „Gerb. E. Stankevičiutei-Rimkienei. V. Ruzgas 1937. IV. 14 d.“. Priešlapyje atspaustas spaudas: „Med. gyd. Meškauskienė M. A.“.

 • Centrinės pedagoginės bibliotekos katalogas
 • Centrinės pedagoginės bibliotekos katalogas
 • Gamtos metodikos pagrindai

  Gamtos metodikos pagrindai, 1930 m.

  Vincas Ruzgas

  Vincas Ruzgas. Gamtos metodikos pagrindai. Kaunas: „Sakalas“, 1930 (Vytauto Didžiojo metai) – 199 p. „Spindulio“ bendrovės spaustuvė Kaune

  Įrašas ranka juodu rašalu antraštiniame puslapyje: Šviesagodis augalas

 • Knyga. Gamtos pažinimas. Pirmoji dalis

  Knyga. Gamtos pažinimas. Pirmoji dalis, 1941 m.

  V. A. Tetiuriovas

  Knyga. V. A. Tetiurevas (Tetiuriovas). Gamtos pažinimas. Pirmoji dalis. Vadovėlis trečiajai pradžios mokyklos klasei.

 • Gamtos vadovėlis

  Gamtos vadovėlis, 1940 m.

  Vincas Ruzgas

  Skirtas V-jam pradinės mokyklos skyriui. III leidimas. „Sakalo“ bendrovės leidinys. Spausdino a/b „Varpas“. Tiražas – 5200 egz., kaina – 2,50 Lt, p. 168. Vadovėlyje iliustracijos nespalvotos.

 • Gamtos vadovėlis

  Gamtos vadovėlis, 1941 m.

  Vincas Ruzgas

  Skirtas V-jam pradžios mokyklos skyriui. Lietuvos valstybinės leidyklos leidinys. Ats. redaktorius V. Petronis. Tiražas – 15200 egz., p. 192. Spausdino valstybinė „Žaibo“ spaustuvė Kaune. Vadovėlyje iliustracijos nespalvotos.

  V. Ruzgas pasirašė V. Alaušo slapyvardžiu.

 • Kaip augalai rinkti, gerbarai ir kolekcijos daryti

  Kaip augalai rinkti, gerbarai ir kolekcijos daryti, 1925 m.

  Vincas Ruzgas

  Šiaulių „Kultūros“ bendrovės leidinys, kuriame aptariamas augalų rinkimas, jų apdorojimas, džiovinimas ir kolekcijų, herbariumų rengimas. 

  48 p. 

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3