Knyga. Pajūriais, pamariais: [atsiminimai apie prieškario Klaipėdos kraštą]

Make a reservation for a visit
Order a digital image of high quality
Museum Maironis Lithuanian Literature Museum
Fund main
Exhibit type knyga (leidinys, spaudinys) 
Field spaudiniai
Primary account number MLLM BBR GEK 1982
Inventory number MLLM MB 1996
Measurements ilgis x plotis – 24 x 16,5 cm
Materials spaudos popierius 
Manufacturing technique antspaudavimas  rašymas  spauda 
Authenticity originalas 
Author(s)
Alfonsas Nevardauskas
Zina Morkūnienė
Location Čikaga, JAV
Production date 1963 m.
More information

Description

Exhibit description

Titulinis lapas: autoriaus vardas, pavardė knygos pavadinimas. Antroje lapo pusėje nurodyti leidimo metai, leidykla, spaustuvė, iliustracijų autorius.

Turinio anotacija: „Paskutiniųjų dvidešimt penkerių metų praeities raktu atsirakinęs Baltijos jūros pakraščių, Kuršių Neringos kopų, Kuršių marių ir Nemuno deltos gamtovaizdžių galerijos duris, einu į giliai tautinėje savimonėje glūdintį lietuvybės dvasia užantspauduotą mano atminties aruodą“ (Alfonsas Nevardauskas. Pajūriais pamariais. 1963 m. p. 9).

Iliustracijos: tituliniame lape, p. 15, 17-25. [27]-31, [33]-35, 38, 44. 45, [47], [49], 52, 55, 58-62, 64, 71, 78-113, 115-118, 119-124, 126, 128, 129, 131, 133, 136-[139], 142, [144]-146, 148, 149, 151, 153, 156, 159-[162], 167, 170, 171, 173, 176-[179], 181, 183, 185-195, 197, 199, 201-203, 205-210, 214, 217, 219, 221, 225-[231], 233-237, 240, 241, 242, 245, 249, 251, 253, 255-259, 261, 263, 265, 268, 269, 272, 275-284, 286, 289, 291, 294, 295, 297-[301], 303-306, 308.

Other titles

Main title

Title Language Type Date  
Knyga. Pajūriais, pamariais: [atsiminimai apie prieškario Klaipėdos kraštą] more information...

Information about a publication / a document / a print

Turinys neužkrautas..

Information about records, marks, and signatures

Transcription Type of signature Author of records, marks, and signatures Location Record date  

EX LIBRIS BB BERNARDAS BRAZDŽIONIS

antspaudas  antraštiniame lape more information...

Mielam mūsų dainiui-poetui / Bernardui Brazdžioniui prisiminti. / Alfonsas Nevardauskas / Chicaga, 1964 m. kovo 17 d.

dedikacija  Alfonsas Nevardauskas priešantraštiniame lape more information...

Author's rights of the exhibit

Owner of author’s rights Maironio lietuvių literatūros muziejus