Lietuvos bažnyčios. Vilkaviškio vyskupija

Rezervuoti vizito laiką
Antraštė Lietuvos bažnyčios. Vilkaviškio vyskupija
Muziejus Alytaus kraštotyros muziejus
Leidinio tomas, knyga, numeris II tomas
Bibliotekos vertybės tipas knyga (leidinys, spaudinys) 
Inventorinis numeris AKM MB 3169
Kalba lietuvių kalba , anglų kalba 
Rašmenys lotynų
Autorius (-iai)
Leidimo vieta Ilinojus, Čikaga, JAV
Leidykla
Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla
Leidimo metai 1982 m.
Spausdinimo, pagaminimo vieta Ilinojus, Čikaga, JAV
Spaustuvė, gamintojas
M. Morkūno spaustuvė
Serija Lietuvos Bažnyčios
Puslapių skaičius 480
Ar iliustruotas? Taip
UDK 27
Autentiškumas originalas 
Daugiau informacijos

Turinio aprašymas

Vilkaviškio vyskupija įkurta 1926.IV.4 popiežiaus Pijaus XI paskelbta Apaštališkąja konstitucija „Lituanorum gente“, pagal ark. Jurgio Matulevičiaus-Matulaičio projektą. Ji buvo sudaryta iš nepriklausomos Lietuvos teritorijoje esančių šiaurinės Sūduvos žemių. 1797–1818 m. jos priklausė Vygrių, o 1818–1926 m. Seinų vyskupijai. Kadangi pietinės Sūduvos lietuviškoji dalis liko Lenkijos teritorijoje ir buvo priskirta Lomžos vyskupijai, šios knygos paskutinėje dalyje aprašomos ir ten likusios tos parapijos bei bažnyčios, kur netaip seniai dar skambėjo lietuviška giesmė bei malda, o ir šiandiena dar kai kuriose jų, nežiūrint milžiniškų lenkinimo pastangų, lietuviai meldžiasi savo gimtąja kalba.

Knygoje aprašytos Vilkaviškio vyskupijos 108 bažnyčios ir 8 didesnės kplyčios, paminėtos dar 20 koplyčių, taigi 136 katalikų šventovės. Iš Lomžos vyskupijoje esančių bažnyčių aprašyta 21.