Kotryna Radkevičiūtė-Navikevičienė

Vardas Kotryna
Pavardė Radkevičiūtė-Navikevičienė
Slapyvardis Marija Aukštaitė
Profesija poetas, prozininkas
Gimimo data 1896 m.

Išsami biografija

Poetė, prozininkė. Tikr. Kotryna Radkevičiūtė-Navikevičienė.

Dirbo Prienų savivaldybėje, 1930 m. emigravusi į Kanadą, įsijungė į išeivių visuomeninę ir kultūrinę veiklą, organizavo lietuviškas mokyklas, bendradarbiavo Kanados ir JAV lietuvių spaudoje. 1942–1943 m. redagavo „Nepriklausomą Lietuvą“.

Išleido eilėraščių rinkinius „Rožių vasara“ (1966), „Lyrika“ (1983), autobiografines apysakas „Išeivės keliu“ (1978), „Išeivė“ (1980), „Nubangavę kūdikystės dienos“ (1981), romaną „Ant marių krašto“ (1981). 

Poezija tradicinių formų, joje vyrauja patriotinės, religinės, sentimentalių išgyvenimų temos.

Šaltiniai

Studijos.info, http://studijos.info/.