Paieškos kriterijai:

 • Autorius: Juozas Tallat-Kelpša
 
Objektai surūšiuoti pagal
     
 • Knyga. M. K. Čiurlionis. Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus M. K. Čiurlionies galerijos leidinys Nr. 9, Kaunas, 1938 m.

  Knyga. M. K. Čiurlionis. Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus M. K. Čiurlionies galerijos leidinys Nr. 9, Kaunas, 1938 m.

  Paulius Galaunė, Stasys Čiurlionis, Vladas Jakubėnas,

  Straipsnių ir atsiminimų apie M. K. Čiurlionį rinkinys su M. K. Čiurlionio darbų reprodukcijomis. Leido Vytauto Didžiojo kultūros muziejus, spausdino "Spindulio" spaustuvė. Tiražas 3000 egzempliorių. Knyga įrišta.

  Knygoje yra redaktoriaus P. Galaunės žodis, S. Čiurlionio, V. Jakubėno, V. Kairiūkščio, P. Galaunės, A. Žmuidzinavičiaus, J. Tallat-Kelpšos, M. Dobužinskio, V. Čiurlionytės-Karužienės, I. Kisino straipsniai ir atsiminimai. Prieš reprodukcijų dalį - reprodukcijų sąrašas. Knygos pradžioje - įklijuota M. K. Čiurlionio fotografija.

 • Knyga. M. K. Čiurlionis

  Knyga. M. K. Čiurlionis, 1938 m.

  Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, Paulius Galaunė, Stasys Čiurlionis,

  Knyga-albumas. M. K. Čiurlionis. Kaunas. 1938 m. Tiražas 3000 egz. 135 psl. ir 88 psl. paveikslų reprodukcijų. Knyga gelsvo plono popieriaus viršeliais. Viršelyje mėlynomis raidėmis atspausdintas knygos pavadinimas, po juo – mėlynos spalvos paletės ir kanklių iliustracija. Ant knygos nugarėlės išilgai žalios spalvos tušu nežinomo asmens ranka užrašyta „Čiurlionis“. Prieš titulinį lapą – įklija – spalvota M. K. Čiurlionio paveikslo „Angelo“ preliudas“ reprodukcija. Titulinio lapo viršutinėje dalyje nurodytas leidėjas, žemiau – knygos pavadinimas. Po juo išvardyti straipsnių, esančių knygoje, autoriai ir redaktorius. Puslapio apačioje nurodyta leidimo vieta (kairėje) ir data (dešinėje). Kitoje titulinio lapo pusėje nurodyti inicialų, užsklandos ir viršelio autoriai, kur pagamintos reprodukcijos. Apačioje nurodyta spaustuvė ir tiražas. Knygos turinį sudaro redaktoriaus žodis, straipsniai: S. Čiurlionis „M. K. Čiurlionies gyvenimo bruožai“, V. Jakubėnas „M. K. Čiurlionis – muzikas“, V. Kairiūkštis „M. K. Čiurlionies tapybos kūryba“, P. Galaunė „M. K. Čiurlionies grafikos darbai ir piešiniai“, A. Žmuidzinavičius „Žiupsnelis atsiminimų“, J. Tallat-Kelpša „Atsiminimai apie Čiurlionį“, M. Dobužinskis „Mano atsiminimai apie Čiurlionį“, V. Čiurlionytė-Karužienė „M. K. Čiurlionies kūrinių likimo istorija“, P. Galaunė „M. K. Čiurlionies kūrinių sąrašas“, Iz. Kisinas „M. K. Čiurlionies bibliografija“. Knygos pabaigoje pateikiamas reprodukcijų sąrašas ir 174 paveikslų reprodukcijos.

   

  Pasakojama, kad šią knygą Salomėja Nėris ant savo darbo stalo laikydavo atverstą, kad semtųsi įkvėpimo. Pagal  M. K. Čiurlionio kūrinius poetė parašė šešių eilėraščių ciklą „Iš M. K. Čiurlionio paveikslų“ (1940 m.), taip pat eilėraščius „Prie Čiurlionio „Rex‘o“ (1928 m.) ir „Viltis“ (1942 m.).

 • Spaudinys. Knyga (dainų rinkinys su gaidomis). J. Tallat-Kelpša. Dainų rinkinėlis

  Spaudinys. Knyga (dainų rinkinys su gaidomis). J. Tallat-Kelpša. Dainų rinkinėlis, XX a. 3 deš.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Spaudinys. Knyga (dainų rinkinys su gaidomis). J. Tallat-Kelpša. Dainų rinkinėlis. 16 dainų mišrių balsų chorui.  Nenurodyti leidimo metai (apie XX a. 3 dės). 18,5×13,5 cm. 30 puslapių. Senas bibliotekos ink. Nr. 992.

 • Spaudinys. Knyga. Kariagos aidai.

  Spaudinys. Knyga. Kariagos aidai., 1920 m.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Spaudinys. Knyga. Kariagos aidai. Tėvynės gynėjams dainų rinkinėlis. Sukomponavo ir pritaikino J. Tallat-Kelpša. Tilžė 1920. 16,2×11 cm. 44 puslapiai. Kieto rusvai oranžinės spalvos popieriaus viršeliai. Įrišta kieto žalsvo popieriaus viršeliais. Senas LTMM  bibliotekos inv. Nr. 1056.

 • Spaudinys. Gaidos. Juozas Tallat-Kelpša. „Asperges me“

  Spaudinys. Gaidos. Juozas Tallat-Kelpša. „Asperges me“

  Juozas Tallat-Kelpša

  Juozas Tallat-Kelpša. Gaidos:„Asperges me. Antiphona ad aspersionem aquae benedictae“. Trims balsams ir vargonams. „Švyturio“ bendrovės leidinys. Spausdino Otto van Mauderodė, Tilžėje. Dvilapis spaudinys. Pirmo lapo averse atspaustas leidinio viršelis.  2-3 puslapyje atspausdinta kūrinio partitūra ir žodžiai. 4 puslapyje  atspausdintas „Švyturio“ bendrovės išleistų to paties autoriaus kūrinių sąrašas. Viršelio spauda – rudos spalvos. 2-4 psl. – juodos. Viršelis papuoštas abstrakčių formų Art-Deko stiliaus ornamentika. Viršuje, netaisyklingos formos rudame daugiakampyje, baltomis raidėmis parašytas kūrinio pavadinimas: „Asperges me“. Žemiau, rudomis raidėmis, skirtingų dydžių šriftais atspausdinta: „Antiphona ad / aspersionem aquae / benedictae/ ad / tres voces inaquales / cum organo / composuit / Juozas Tallat-Kelpša“. Tekstas apvestas rėmeliu iš bangos formos ornamentų. Viršelio apačioje atspausta: „„Švyturio“ Bendrovės leidinys“. Dar žemiau – „Otto v Mauderode / Tilsit“ Dar žemiau užspaustas Lietuvos muzikos centro spaudas.
  2-3 psl. atspausdinta kūrinio partitūra. Prieš partitūrą atspaustas kūrinio pavadinimas. Kiek žemiau, dešinėje, atspausta: „J. Tallat-Kelpša“ Kūrinio žodžiai atspausti tarp penklinių. 2 psl. apačioje užspaustas stačiakampis P. Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejaus bibliotekos spaudas. Šalia užrašytas inventorinis numeris. Gretimais užspaustas, o vėliau – nubrauktas mėlynu šratinuku, neidentifikuotas apvalus spaudas su inventoriniu numeriu. 3 psl. apačioje, dešiniajame kampe, juodame stačiakampyje smulkiomis raidėmis atspaustos raidės B ir H. [Leipcigo Firmos Breitkopf and Hartel, inicialai ??]. 4 puslapyje atspaustas „Švyturio“ bendrovės  išleistų to paties autoriaus muzikos kūrinių sąrašas ir bendrovės adresas Kaune (Miško gatv. Nr. 11.) kur jų galima įsigyti. Puslapio viršuje užspaustas ovalus Kauno antikvariato spaudas su mėlynos spalvos šratinuku įrašyta kaina.

 • Spaudinys. Gaidos. J. Tallat-Kelpša. Aš miegelio nemiegojau

  Spaudinys. Gaidos. J. Tallat-Kelpša. Aš miegelio nemiegojau, 1939 m.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Juozas Tallat-Kelpša. Gaidos: „Aš miegelio nemiegojau“. Vyrų chorui“.  Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys Nr.511. Kaunas, 1939 m. Spausdino „Spindulio“ spaustuvė, Kaune. Dvilapis ir į vidų įdėtas lapas. Pirmo lapo averse atspaustas leidinio viršelis.  2-5 puslapyje atspausdintos kūrinių partitūros ir žodžiai. Vienspalvė spauda. Viršelio vidurinėje dalyje atspaustas piešinys vaizduojantis styginio instrumento fone palinkusią tulpę. Virš piešinio didžiosiomis raidėmis atspausdinti autoriaus vardas bei pavardė. Žemiau piešinio atspausta: „Aš miegelio nemiegojau / Vyrų chorui“.  Viršelio apačioje, virš dvigubos linijos, atspausdinta: „Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys Nr.511“. Žemiau linijos – „Kaunas 1939“. 2-5 psl. atspausdinta kūrinio partitūra. Prieš partitūrą atspaustas kūrinio pavadinimas. Po pavadinimu – „Pagal liaudies dainą J. Tallat-Kelpša“. Kūrinio žodžiai atspausti tarp penklinių. 2 psl. apačioje užspaustas stačiakampis P. Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejaus bibliotekos spaudas. Šalia užrašytas inventorinis numeris. Gretimais užspaustas ir vėliau šratinuku nubrauktas neidentifikuotas apvalus spaudas su inventoriniu numeriu. Spaudai pakartoti 3 psl. 5 psl. apačioje, smulkiomis raidėmis atspausta: „„Spindulys“, Kaunas“. Viršutiniame dešiniajame 6 puslapio (galinio viršelio) kampe užspaustas ovalus Kauno antikvariato spaudas su mėlynos spalvos šratinuku įrašyta kaina.

 • Spaudinys. Gaidos. J. Tallat-Kelpša. Septynios liaudies dainos

  Spaudinys. Gaidos. J. Tallat-Kelpša. Septynios liaudies dainos, 1939 m.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Juozas Tallat-Kelpša. Gaidos: „Septynios liaudies dainos“. Vienam balsui su fortepijonu“.  Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys Nr.510. Kaunas, 1939 m. Spausdino „Spindulio“ spaustuvė, Kaune. Trys nesusegti dvilapiai. Pirmo lapo averse atspaustas leidinio viršelis.  3-11 puslapyje atspausdintos kūrinių partitūros ir žodžiai. Vienspalvė spauda. Viršelio vidurinėje dalyje atspaustas piešinys vaizduojantis styginio instrumento fone palinkusią tulpę. Virš piešinio didžiosiomis raidėmis atspausdinti autoriaus vardas bei pavardė. Žemiau piešinio atspausta: „Septynios liaudies dainos / Vienam balsui su fortepijonu“.  Viršelio apačioje, virš dvigubos linijos, atspausdinta: „Švietimo ministerijos Knygų leidimo komisijos leidinys Nr.510“. Žemiau linijos – Kaunas 1939. 3-11 psl. atspausdintos 7 liaudies dainų partitūros. Prieš kiekvieną partitūrą atspaustas kūrinio pavadinimas. Po pirmos dainos pavadinimu atspausta pastaba: „Pamergės, pindamos vainiką, dainuoja“. Po partitūromis atspausti dainų žodžiai. 2 psl. apačioje užspaustas stačiakampis P. Stulgos Lietuvos tautinės muzikos muziejaus bibliotekos spaudas. Šalia užrašytas inventorinis numeris. Gretimais užspaustas ir vėliau šratinuku nubrauktas neidentifikuotas apvalus spaudas su inventoriniu numeriu. Spaudai pakartoti 7 psl. Viršutiniame dešiniajame 12 puslapio (galinio viršelio) kampe užspaustas stačiakampis Kauno antikvariato spaudas su mėlynos spalvos šratinuku įrašyta kaina. Puslapio apačioje, smulkiomis raidėmis atspausta: „Spindulys“, Kaunas.

 • Spaudinys: gaidos. Juozas Tallat-Kelpša

  Spaudinys: gaidos. Juozas Tallat-Kelpša, XX a. pr.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Juozas Tallat-Kelpša. Gaidos: „Tautiški šokiai: Suktinis – Našlys – Noriu miego“. Švyturio“ bendrovės leidinys. Spausdino Otto Mauderode spaustuvė, Tilžėje. Leidimo metai nenurodyti. Dvilapis spaudinys. Pirmojo lapo averse atspaustas leidinio viršelis. 2 – 3 puslapiuose – partitūra. Galinis viršelis - tuščias. Viršelio spauda spalvota, 2-3 puslapių – vienspalvė. Gaidas naudojo akordeonu grojęs Kazimieras Ažusienis.
  Viršelis aprėmintas dekoratyviu žalios spalvos rėmeliu puoštu spalvotais Art Deko stiliaus ornamentais. Viršutinėje rėmelio dalyje, didelėmis juodos spalvos raidėmis atspausdinta: „Tautiški šokiai“. Viršelio viduryje – spalvota dekoratyvinė kompozicija kurią sudaro: tautinių spalvų kaspinu apačioje perrištas apvalus rūtų vainikas, valstybinė (Vytis) ir tautinė vėliavos ir kompozicijos viršutinėje dalyje pavaizduotos gelsvos kanklės. Po kompozicija atspausdinta: „Juozas Tallat – Klepša / Suktinis – Našlys – Noriu miego“. Žemiau, po brūkšniu atspausta: „„Švyturio“ B-vės leidinys.“ Po rėmeliu, smulkiomis raidėmis atspausta: „Otto v Mauderode, Tilsit“.
  2 puslapio viršuje, prieš partitūrą, atspaustas kūrinio pavadinimas: „Suktinis“. Kiek žemiau, dešinėje pusėje atspausta: „J. Tallat-Kelpša“. Toliau, 2 ir 3 psl. analogiškai atspaustos kūrinių  „Našlys“ ir „Noriu miego“ partitūros.

 • Gaidos. „Gailesčio giesmė“

  Gaidos. „Gailesčio giesmė“

  Juozas Tallat-Kelpša

  Gaidos. Spausdintos. J. Tallat-Kelpšos kūrinys trijų balsų chorui „Gailesčio giesmė“. Giesmė posminė, spausdinami 5 teksto posmai. Natose pieštuku užrašytas žodis „pasigailėk“ vietoj „susimilk“. Išleido „Švyturio“ bendrovė, spausdino Otto v. Mauderodė Tilžėje. Ant viršelio yra pieštuku rašytas J. Gaidamavičiaus autografas.

 • Prašymas steigti konservatoriją

  Prašymas steigti konservatoriją, 1918-06-15

  Juozas Naujalis, Teodoras Brazys, Juozas Tallat-Kelpša

  Dokumentas. Prašymas skirtas Lietuvos Tautos tarybai dėl konservatorijos steigimo Vilniuje. Rašytas juodu rašalu ant liniuoto popieriaus. Raštą rašo ir pasirašo trys asmenys: kompozitorius, vargonininkas Juozapas Naujalis, kun. Teodoras Brazys ir kompozitorius Juozas Tallat-Kelpša. Prašyme autoriai išdėsto kokios klasės turėtų veikti konservatorijoje ir prašo Lietuvos Tarybos pripažinti tokią mokyklą kaip valstybinę ir ją subsidijuoti. Prašymo apačioje užrašyta: „Vilniuje 15.VI.1918.“Prie prašymo pridedamas mažesnis lapas - „Sąmata lėšų Lietuvių Konservatorijai Vilniuje steigti ir pirmaiseis metais išlaikyti“ (kalba netaisyta).

 • Laiškas. Adelei Galaunienei, rašytas kompozitoriaus J.Tallat-Kelpšos

  Laiškas. Adelei Galaunienei, rašytas kompozitoriaus J.Tallat-Kelpšos, 1934-12-31

  Juozas Tallat-Kelpša

  Laiškas prie gėlių. Laiškas prasideda kreipiniu ,,Gerbiamoji ponia!" J.Tallat-Kelpša rašo apie  gėles, siunčiamas A. Galaunienei, reiškia jai didelę pagarbą ir rašo, kad Naujų metų  išvakarėse Dž. Verdi op. ,,Traviata" eina 15-tą kartą. 1934-12-31.

 • Plokštelė. Suktinės / Noriu miego, 1921 m.

  Plokštelė. Suktinės / Noriu miego, 1921 m., ~1921 m.

  Juozas Tallat-Kelpša

  Informacija pateikta ant plokštelės lietuvių kalba. Nurodoma, jog "Odeon Dudu Orkestras" atlieka J. Tallat-Kelpšos "Suktinės" ir "Noriu miego".

 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 12
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4