•      

  Olof Dahlbeck (1884–1930)

 •      

  Erik Jönsson Dahlbergh (1625-10-10–1703-01-16)

 •      

  Johan Christian Clausen Dahl (1788-02-24–1857-10-14)

 •      

  Agota Dailydaitė (1889–1970)

 •      

  Juozas Izidorius Dailidė (1876–1949)

 •      

  Pranas Dailidė (1888-09-29–1965-09-01)

 •      

  Urbonas Dailidė (1921-11-26–1951-02-15)

 •      

  Simonas Dailidėnas (1919–1949-06-12)

 •      

  Jonas Dainauskas (1904-01-21–2000-05-27)

 •      

  Pr. Dainauskas

 •      

  Emilija Daktaravičienė (1919-09-27–2015-08-31)

 •      

  François-Paulin Dalairac (1626–1689)

 •      

  K. Dalangauskienė

 •      

  Eugène d’Albert (1864-04-10–1932-03-03)

 •      

  Aloyzas Dalbokas (g. 1923)

 •      

  Kazimieras Dalenas (1802–1872)

 •      

  Salvador Dali (1904–1989)

 •      

  Per Dalin (1936-11-19–2010-03-10)

 •      

  Juozas Dalinkevičius (1893-06-13–1980-02-26)

 •      

  Romas Dalinkevičius (1950-04-09–2001-11-03)

 •      

  Cristoforo dall'Acqua (1734–1787)

 •      

  Giuseppe dall'Acqua (1760–1829)

 •      

  Luigi Dallapiccola (1904-02-03–1975-02-19)

 •      

  Henri Dallier (1849-03-20–1934-12-21)

 •      

  Honoré-Joseph Dalmas (?–1829)

 •      

  Luisas Dalmau (~1400–~1461)

 •      

  Jonas Damanskas (1929-05-26–2005-09-06)

 •      

  Paulina Damanskienė (1900–1978)

 •      

  Marie Damaschino (1844-03-06–1921-01-05)

 •      

  Antanina Dambrauskaitė (1905–1994)

 •      

  Aleksandras Dambrauskas-Jakštas (1860–1938)

 •      

  Antanas Dambrauskas (1911-02-10–1995-11-21)

 •      

  Bronius Dambrauskas (1924-10-19–1991-05-27)

 •      

  Edvardas Dambrauskas (1903–1964)

 •      

  Jonas Dambrauskas (1892–1982)

 •      

  K. Dambrauskas

 •      

  Liudas Dambrauskas (1921-04-25–2003-11-25)

 •      

  Pijus Dambrauskas (1892–1987)

 •      

  Leonardas Dambriūnas (1906-02-05–1976-11-24)

 •      

  Juozas Dambrovskis

 •      

  Jonas Damelis (1780 ?–1840-08-30)

 •      

  Feliksas Damijonaitis (1883–1959)

 •      

  Jonas Damijonaitis (1901–1951)

 •      

  Juozas Damijonaitis (1871–1926)

 •      

  Vytautas Damijonaitis (1913–1982)

 •      

  Bronislava Daminauskaitė-Čepukienė (1926–2005)

 •      

  Daminauskas Pranas (1913–1989)

 •      

  Vladas Daminauskas (g. 1918)

 •      

  Vladas Damkus (1923–1990)

 •      

  Paul-Marcel Dammann (1885-06-13–1939)

 •      

  Albert Damry (1854–1910)

 •      

  Walter Damry (1833–1890)

 •      

  Klemensas Damskis

 •      

  Kšištofas Damskis

 •      

  Rafailas Damskis (~XX a. 1 deš.–1941)

 •      

  Alfonsas Damulevičius (1925 (kitur – 1923 m.)–1947-07-13)

 •      

  Jonas Danauskas (1861 (kitur 1855 m.)–1937-10-29)

 •      

  Ksaveras Danauskas

 •      

  Jules Danbé (1840-11-16–1905-10-30)

 •      

  Fransis Danbis (1793-11-16–1861-02-09)

 • Displaying 61 results of 120
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 19