Valstybinė Lietuvos integrali muziejų informacinė sistema (LIMIS) sukurta  2010–2013 metais, modernizuojama 2018–2021. Ją sudaro trys pagrindiniai posistemiai:

LIMIS-C – centrinis LIMIS posistemis. Jis yra skirtas kaupti, saugoti iš visų LIMIS-M posistemių duomenų bazių teikiamam muziejų eksponatų skaitmeniniam turiniui. Iš jo duomenys sinchronizacijos metu patenka į LIMIS-K posistemį. LIMIS-C sudaro galimybę centralizuotai administruoti ir valdyti visus sistemos operacinius duomenis (klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių, personalijų žodynus ir kt.).

LIMIS-M – posistemis yra skirtas eksponatų automatizuotai kultūros paveldo objektų apskaitai,  duomenims analizuoti, metaduomenims, originaliems, išvestiniams, sklaidai skirtiems suskaitmenintų objektų skaitmeniniams vaizdams, kitoms skaitmeninėms byloms kaupti, archyvuoti ir skaitmeniniam turiniui teikti į LIMIS-C. Šiam tikslui yra sukurtas ir veikia LIMIS-M posistemis ir LIMIS-M alternatyvus posistemis (atskiras LIMIS-C atvejis).

LIMIS-K – posistemis yra skirtas viešinti ir į kitų informacinių sistemų, registrų duomenų bazes teikti LIMIS-C saugomą sklaidai skirtą skaitmeninį turinį.

LIMIS valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos nacionalinis dailės muziejus. LIMIS duomenų tvarkytojai – įstaigos ir organizacijos, kaupiantys duomenis apie kultūros paveldo objektus LIMIS duomenų bazėse. LIMIS vidiniai naudotojai – įstaigų ir organizacijų darbuotojai, teikiantys duomenis į LIMIS.

 

Atnaujinta 2021-01-15