Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) kūrimo laikotarpiu  (2010–2013 m.) sukurta valstybinė LIMIS sistema buvo įdiegta 4 nacionaliniuose ir 17 respublikinių muziejų. Kartu buvo sudaryta galimybė su ja dirbti ir visiems kitiems Lietuvos muziejams.

LIMIS sudaro trys pagrindiniai posistemiai:

LIMIS-C – centrinis LIMIS posistemis. Jis yra skirtas kaupti, saugoti iš visų LIMIS-M posistemių duomenų bazių teikiamam muziejų eksponatų skaitmeniniam turiniui. Iš jo duomenys sinchronizacijos metu patenka į LIMIS-K posistemį. LIMIS-C sudaro galimybę centralizuotai administruoti ir valdyti visus sistemos operacinius duomenis (klasifikatorius, tezaurus, raktažodžių, personalijų žodynus ir kt.).

LIMIS-M – posistemis yra skirtas eksponatų automatizuotai kultūros paveldo objektų apskaitai,   duomenims analizuoti, metaduomenims, originaliems, išvestiniams, sklaidai skirtiems suskaitmenintų objektų skaitmeniniams vaizdams, kitoms skaitmeninėms byloms kaupti, archyvuoti ir skaitmeniniam turiniui teikti į LIMIS-C. Šiam tikslui yra sukurtas ir veikia LIMIS-M posistemis ir LIMIS-M alternatyvus posistemis (atskiras LIMIS-C atvejis).

LIMIS-K – posistemis yra skirtas viešinti ir į kitų informacinių sistemų, registrų duomenų bazes teikti LIMIS-C saugomą sklaidai skirtą skaitmeninį turinį.

LIMIS valdytojas ir tvarkytojas – Lietuvos dailės muziejus. LIMIS duomenų tvarkytojai – įstaigos ir organizacijos, kaupiantys duomenis apie kultūros paveldo objektus LIMIS duomenų bazėse. LIMIS vidiniai naudotojai – įstaigų ir organizacijų darbuotojai, teikiantys duomenis į LIMIS.

 

LDM filialo LM ISC LIMIS informacija

 

 

Atnaujinta 2019-10-17