Knyga. Tremties metai: lietuvių rašytojų metraštis, 1947

Rezervuoti vizito laiką
Užsakyti geros kokybės skaitmeninį vaizdą
Muziejus Maironio lietuvių literatūros muziejus
Fondas pagrindinis
Eksponato tipas knyga (leidinys, spaudinys) 
Sritys spaudiniai
Pirminės apskaitos numeris MLLM BBR GEK 3254
Inventorinis numeris MLLM MB 3270
Matmenys ilgis x plotis – 20,5 x 15,6 cm
Medžiagos spaudos popierius 
Atlikimo, pagaminimo technika antspaudavimas  rašymas  spauda 
Autentiškumas originalas 
Autorius (-iai)
Faustas Kirša
Juozas Mikuckis
Henrikas Nagys
Karolė Pažėraitė
Pagaminimo data 1947 m.

Aprašymas

Eksponato aprašymas

1547–1947 lietuvių knygos keturių šimtų metų sukakčiai

Metraštyje su poezija, beletristika, dramos dalykais, straipsniais dalyvauja septyniasdešimt autorių; su darbų reprodukcijomis – penkiolika dailininkų.

1947 m. gegužės 27 d. metraščio „Pratarmėje” Lietuvių rašytojų tremtinių draugijos pirmininkas Stasys Santvaras rašė: „Tremties Metų” knygom Lietuviai Rašytojai Tremtiniai ryžosi pastatyti kuklų paminklą Martynui Mažvydui ir jo Katekizmui, 1547 m. pasirodžiusiam Lietuvoje ir Žemaičiuose. Martyno Mažvydo knyga skelbė Dievo žodį ir stojo kovon su svetimų kalbų įtaka lietuvių šventnamiuose, o mes tariam, kad vėl pagrobta Lietuvos laisvė. Mes ieškom Tiesos ir apeliuojam į Žmoniškumą, o mūsų knyga – dar vienas dokumentas lietuvių tautos kančių. Ar tai yra vykęs paminklas Martynui Mažvydui ir lietuviškosios knygos 400 metų sukakčiai  – paliekam spręsti ir šiai kartai, ir kitom kartom.”

 

Antraštiniame lape pasirašę autoriai: Bernardas Brazdžionis, Vydūnas, Mykolas Vaitkus, Stasys Santvaras, Faustas Kirša, Kotryna Grigaitytė, Vincas Ramonas, Vlada Prosčiūnaitė, Liudas Dovydėnas, Balys Gražulis, Antanas Škėma, Pulgis Andriušis, Juozas Girnius, Juozas Mikuckis, Kazys Bradūnas, Henrikas Nagys, Karolė Pažėraitė, Antanas Rūkas, Vytautas Alantas, Alfonsas Nyka-Niliūnas, Benys Rutkūnas, Jurgis Jankus, Henrikas Radauskas, Stasys Yla, Jonas Aistis, Paulius Jurkus, Nelė Mazalaitė, Ona B. Audronė, P. Orintaitė, Antanas Gustaitis, Leonardas Žitkevičius.

 

Poeto B. Brazdžionio įrašai p. 149 (įrašas paraštėje: neliautų laimė) , 581 (įrašas paraštėje: taisyta Jono Aisčio gimimo data, nubraukta 6. 24 [birželio mėn. 24 d.], parašyta 7. 7. [liepos mėn. 7 d.] / šalia Venacijaus Ališo biografijos parašyta poeto gimimo data 1908. XII. 2. / biografijos apačioje parašyta: tiksliai: 1937), 603 (tikslinta Stepo Vykinto biografija, parašyta: LT iki 1943 / žemiau: iki 1947. II. 9 / iniciatorius ir vyr.).

Kiti pavadinimai

Pagrindinis pavadinimas

Pavadinimas Kalba Tipas Data  
Knyga. Tremties metai: lietuvių rašytojų metraštis, 1947 daugiau informacijos...

Leidinio / dokumento / spaudinio informacija

Turinys neužkrautas..

Įrašų, ženklų, signatūrų informacija

Transkripcija Signatūros tipas Įrašo autorius Vieta Įrašo data  

EX LIBRIS BB BERNARDAS BRAZDŽIONIS

antspaudas  antraštiniame lape daugiau informacijos...

EX LIBRIS BERNARDAS BRAZDŽIONIS

ekslibrisas (ženklas)  viršelio vidiniame puslapyje daugiau informacijos...

Eksponato autorinės turtinės teisės