Detali paieška

 

 • Jonaitis R., Kaplūnaitė I., Senkapis Vilniuje, Bokšto gatvėje: XIII–XV a. laidosenos Lietuvoje bruožai, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2020, 586 p.

   
 • Jakavonis J., Šalia mirties, Kaunas: Naujasis lankas, 2005.

   
 • Janonienė R., „Šv. Brunono paveisklas iš Vilniaus Bernardinų bažnyčios“, Menotyra, 2002, nr. 3, p. 3–8.

   
 • Jankauskas V., „Tragiško likimo kūrėjas Petras Hermanovičius“, LituanistikaDB: Lituanistikos duomenų bazė, http://etalpykla.lituanistikadb.lt/obj/LT-LDB-0001:J.04~2007~1367161457377 (žiūrėta 2015 m. kovo 18 d.).

   
 • Jonutis G., „Ukmergės senamiestis piliakalnio aplinkoje“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2012 metais, 2013, p. 438-441.

   
 • Jonutis G., Ukmergės senojo miesto vietos (2990) ir Ukmergės piliakalnio (3539) teritorijų (Ukmergės r. sav., Ukmergės m.) archeologiniai žvalgomieji tyrimai 2012 m. Ataskaita. Vilnius, 2013, LNM ARMA Nr. 864.

   
 • Jonynaitė D., Keršulytė-Jankuvienė E., Mesmer R., Blažys A., „Vaško antspaudų technologinių ir istorinių bruožų įtaka restauravimo procesui“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2010, t. 13, p. 72–98.

   
 • Jovaiša L., Vilniaus vyskupai ir jų portretai, sud. Jovaiša L., vertė Simanavičiūtė A., Vilnius: Bažnytinio paveldo muziejus, 2016.

   
 • Juknevičius D., Tolvaišienė N., „XIX amžiaus fotoateljė“, Kauno diena, 1996, Nr. 127.

   
 • Junevičius D., XIX amžiaus VI–IX dešimtmečio (šlapiojo kolodijaus laikotarpio) lietuvos fotografija ir ją determinuojantys socialiniai faktoriai: Daktaro disertacija, Lietuva: Lietuvos kultūros institutas, 2023.

   
 • Junevičius D., „Zigmas Toliušis ir jo lietuviškų iliustruotų atvirukų istorijos studija“, Knygotyra, 1996, t. 23 (30), p. 115–126.

   
 • Junevičius D., „1863–1904 m. Vilniaus gubernijos fotografai“, Kultūros istorijos tyrinėjimai, sud. Berenis V., Vilnius, 1997, t. 3, p. 230–340, 

   
 • Rodomi įrašai nuo 61 iki 72
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 2