Detali paieška

 

 • Legeris A., Anabase = Anabasis, vertė Venclova T., Vilnius: Alma littera, 1997.

   
 • Luchtanienė D., "Archeologiniai tyrimai Reprezentacinių rūmų ansamblio teritorijoje (AtR-45) 1997 m. (Plotai 16 ir 17)." Ataskaita. V. 1998.

   
 • Luchtanienė D., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Menininkų rūmų komplekse (AtR – 45) (S.Daukanto a. 3/8, Universiteto gt. 6, Totorių gt. 28). [1995 m.]: tyrimų ataskaita, ARMA 82 a, b, c, d, e.

   
 • Luchtanienė D., Archeologiniai tyrimai Vilniuje, Reprezentacinių rūmų teritorijoje (AtR – 45) S. Daukanto a.3/8, Universiteto g. 8, Totorių g. 28. [1996 m.]: tyrimų ataskaita, 1997.

   
 • Luchtanienė D., Archeologiniai žvalgymai Vilniaus senamiestyje (AR 5 a, c) ir urbanistikos paminklo teritorijoje (UV 69) 2001 metais, ataskaita. ARMA Nr. 306..

   
 • Lebednykaitė M., „Atvėrė kelius į pasaulį: 1931 m. lietuvių liaudies meno parodos Skandinavijos šalyse“, Krantai, 2017, Nr. 2, p. 70–73.

   
 • Lapienytė O., Audimas, Vilnius: Mokslas, 1982, 80 p., [8] iliustr. lap.

   
 • Lukšys S., Aviamodelių sportas Lietuvoje 1935-2000 m., Vilnius, 2000, 225, [1] p.

   
 • Lapašinskas J., Duonutė žydi, Vilnius: Vaga, 1982, 95 p.

   
 • Lukšėnienė J., Makuška R., „Gamtinės kilmės rišikliai ir plėvėdariai dailės kūrinių ir restauravimo technologijose“, Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai, p. 327–454.

   
 • Lapo I., Iš Vyriausiojo Lietuvos tribunolo istorijos, Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 1932, 27 p.

   
 • Lapašinskas J., Jaunystės daina, Vilnius: Valstybinė grožinės literatūros leidykla, 1953.

   
 • Lukšas A., „Juozas Jankauskas: pamiršto kovotojo skrydis“, Dienraštis „Lietuvos žinios“, http://lzinios.lt/lzinios/istorija/juozas-jankauskas-pamirsto-kovotojo-skrydis/209073 (žiūrėta 2016 m. spalio 6 d.).

   
 • Lukšėnienė J., Petrauskaitė Ž., „Kaip pasirinkti tinkamą popierių eksponatams saugoti“, Muziejininkystės biuletenis, 2000, Nr. 1.

   
 • Laužikaitė I., „Kam man reikėjo taip širdį sau suėsti?“, Žmonės. Legendos, 2016 m. žiema, Nr. 1 (24), p. 30.

   
 • lad.lt.

   
 • lad.lt, https://lad.lt/abromaviciusegidijus/ (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 14 d.).

   
 • Lukauskaitė-Poškienė O., „Lagerio pasakos“, Nemunas, 1989, Nr. 2, p. 18–28.

   
 • Laikom frontą!: Antano Lukšos gyvenimo vingiai, 2013.

   
 • Laisvės kovotojų prisiminimai, sud. Kaunietis R., Vilnius, 2009, VII dalis, 1 knyga.

   
 • Laisvės kovų archyvas, Kaunas, 1991, t. 1.

   
 • Laisvės kovų archyvas, 2003, t. 33.

   
 • Laisvės kovų archyvas, red. Kasparas K., Kaunas: Morkūnas ir Ko, 2001, t. 29, 256 p.

   
 • Laisvės kovų aukos pietų Žemaitijoje, sud. Steponaitis V., Kaunas, 1998, 253, [1] p.

   
 • Laisvės kovų ir netekčių metai, sud. Kaunietis R., Margi raštai, 2016, d. 2.

   
 • Laisvės paženklinti, sud. Dichavičius R. V., Vilnius: Balto print, 2013, II tomas.

   
 • Laisvės paženklinti, sud. Dichavičius R. V., Balto print, 2016, III tomas.

   
 • Laisvės paženklinti, sud. Dichavičius R. V., Balto print, 2012, I tomas.

   
 • Laiškai lietuviams: JAV lietuvių vienuolių jėzuitų religinės ir tautinės kultūros mėnesinio žurnalo tinklalapis, http://laiskailietuviams.lt/index.php/sample-sites-2 (žiūrėta 2015 m. gegužės 27 d.).

   
 • Langdon's List of 19th & Early 20th Century Photographers, http://www.langdonroad.com/ (žiūrėta 2017 m. gruodžio 12 d.).

   
 • Language Industries Atlas, 2nd ed., Amsterdamas, 1997, 446 p.

   
 • Latvian Aviation, http://latvianaviation.com/.

   
 • Latvijas makslas vesture, http://www.makslasvesture.lv/index.php/Latvijas_m%C4%81kslas_v%C4%93sture:Par (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).

   
 • Latvijas makslas vesture, http://www.makslasvesture.lv/index.php/Latvijas_m%C4%81kslas_v%C4%93sture:Par (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).

   
 • Laukuva, 2005, d. 1, 914, [9] p.

   
 • Lazdijų rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.rsvb.lt/lt/krastotyra/lazdiju-rajono-literatai (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).

   
 • Ldsajunga.lt/Nariai.

   
 • Learn About Butterflies, http://www.learnaboutbutterflies.com/index.htm.

   
 • Legendos, red. Žemaitytė D., 2015 pavasaris, Nr. 2(21).

   
 • Leidėjo ir spaudėjo terminų žodynėlis, http://www.spaudosdepartamentas.lt/lt/printing-services/leidejo-ir-spaudejo-terminu-zodynelis/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Leidykla „Versus Aureus“, http://www.versus.lt (žiūrėta 2014 m. vasario 6 d.).

   
 • Leksikon fun der nayer yidisher literatur, Niujorkas, 1961, t. 4.

   
 • Leksikon fun yidish-shraybes, Niujorkas, 1986.

   
 • Lektoriai, http://egu.lt (žiūrėta 2021 m. sausio 8 d.).

   
 • Leninietis.

   
 • Lėvens ir Nevėžio krašto žmonės: Konferencijų pranešimai, http://www.panrs.lt/leidiniai/nevezio_krasto_zm.pdf (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).

   
 • Liaudies kultūra, 2006, nr. 1.

   
 • Liaudies kultūra, 2015, nr. 2.

   
 • Liaudies kultūra, 2018, nr. 6.

   
 • Liaudies kultūra, 2018, nr. 5.

   
 • Library Ireland: Irish History, Genealogy and Culture, http://www.libraryireland.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • „Liepa Čikagoje paskelbta Dariaus ir Girėno mėnesiu“, Alkas.lt, http://alkas.lt/2013/07/01/liepa-cikagoje-paskelbta-dariaus-ir-gireno-menesiu/.

   
 • Lietuva: praeitis, kultūra, dabartis, sud. Žukas S., Vilnius: Baltos lankos, 1999.

   
 • Lietuva medaliuose, XVI a.-XX a. pradžia, sud. Ruzas V., Vilnius: Vaga, 1998.

   
 • Lietuviai muzikai vakaruose: Žilevičiaus vardynas, red. Jautokaitė S., JAV: Amerikos lietuvių bibliotekos leidykla, 1999.

   
 • Lietuvininkų kraštas, Kaunas: Litterae Universitatis, 1995.

   
 • Lietuviški raštai iš Sibiro tolių: tremtyje kurtų rankdarbių albumas, sud. Kordušienė L., red. Kaminskienė L., Vilnius: Petro ofsetas, 2016.

   
 • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1978, t. 3.

   
 • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1981, t. 7.

   
 • Lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mokslas, 1980, t. 6.

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 6