Detali paieška

 

 • Kairienė A., Aleksote paliktos pėdos, Kaunas: Lututė, 2002.

   
 • Karazija P., Aluonos Šklėrių ir Krūminių monetų lobiai, Kaunas, 1941, 72, [1] p.

   
 • Katinas P., „Analogijos po 80 metų“, XXI amžius, 2002, Nr. 8 (1015).

   
 • Kvizikevičius L., Archeologijos žvalgomieji tyrimai Vilniuje, Malūnų gt. 4, 6.: 2004 m. tyrinėjimų ataskaita, ARMA Nr. 397.

   
 • Kiaušaitė M., „Arūnas Kulinauskas. Per pasaulį fotografijos batais“, Bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2011-11-04-arunas-kulikauskas-per-pasauli-fotografijos-batais/71081 (žiūrėta 2015 m. kovo 19 d.).

   
 • Kaunas D., „Aš savo širdies ant delno nenešioju“, Kauno diena, 1997 01 23.

   
 • Kazakevičius K., „Atsigręžta į fotografijos tradicijas“, Dienraštis „Lietuvos žinios“, 2008-04-29, http://lzinios.lt/lzinios/print.php?idas=119349 (žiūrėta 2015 m. kovo 9 d.).

   
 • Kaunietis R., Aukštaitijos partizanų prisiminimai, Vilnius: Margi raštai, 2014, IX dalis.

   
 • Kiškienė V., Auskit, riškit, mano rankos, Kaunas: Šviesa, 1989, 96 p., [32] iliustr. lap.

   
 • Kučinskienė A., „Babickaitė“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1192 (žiūrėta 2015 m. liepos 31 d.).

   
 • Katinas V., Baltijos gintaras, Vilnius: Mokslas, 1983, 111 p.

   
 • Klietkutė J., „Beveik 100 metų trukusios fotostiklų klajonės“, Kretingos muziejus, http://www.kretingosmuziejus.lt/naujienos/beveik-100-metu-trukusios-fotostiklu-klajones (žiūrėta 2018 m. sausio 3 d.).

   
 • Kazakevičius V., „Dėl E tipo ietigalių ornamentuotomis įmovomis chronologijos ir kilmės“, Archaeologia Lituana, 1999, t. 1, p. 179–196.

   
 • Kupscytė S., „Didieji upių potvyniai Kaune XX a. 3–4 dešimtmečiais“, Kauno istorijos metraštis, 2012, t. 12, p.160–161.

   
 • Kuolys D., „Donelaitis“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/965 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 14 d.).

   
 • Každailis A., Dvidešimt augimo metų, Baltos lankos, 1999, 78 p.

   
 • Kanarskas J., „Etnografas, istorikas ir muziejininkas Juozas Mickevičius“, Žemaičių žemė, 2003, Nr. 2, 2003, nr. 1.

   
 • Klietkutė J., „Fotografė Jadvyga Golč“, Jolantos Klietkutės svetainė, http://www.polia.info/JK/Golcz.html (žiūrėta 2016 m. rugsėjo 14 d.).

   
 • Karpavičius P., Fotografijos vadovas, Vilnius: Mokslas, 1980, 275 p., [16] iliustr. lap.

   
 • Kanopkaitė R., „Fotografo deimantų kasyklos – gyvenimo sraute“, Delfi.lt: naujienų portalas, http://www.delfi.lt/gyvenimas/istorijos/fotografo-deimantu-kasyklos-gyvenimo-sraute.d?id=23658816 (žiūrėta 2015 m. kovo 19 d.).

   
 • Kmita R., „Geda“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1237 (žiūrėta 2015 m. liepos 31 d.).

   
 • Korsakaitė I., Gyvybinga grafikos tradicija, Lietuva: Vaga, 1970.

   
 • Kubilas A., History of the 1991 Kaunas Factory scrip notes.

   
 • Kudirka J., Milius V., Vyšniauskaitė A., Iš lietuvių kultūros istorijos: straipsnių rinkinys, Vilnius: Mokslas, 1983, t. 12: Valstiečių verslai, 180, [2] p., [8] iliustr. lap.

   
 • Kacas N., Išmokyk mus skaičiuoti mūsų dienas: pasakojimas apie pasiaukojimą, išlikimą ir sėkmę, Kaunas: Judex spauda, 2001, 259, [1] p.

   
 • Karosevičiūtė J., „Juozapui Jurevičiui – 60 metų“, Muzeijininkystės biuletenis: Informacinis leidinys muziejams, 2001, Nr. 5–6.

   
 • Kaip pasakoti apie meną? Dailės istorija, kritika, tekstai ir pasakojimai Lietuvoje, 2022.

   
 • „Kaip Šiauliai šventė gegužės 23 dieną“, Įdomus mūsų momentas, 1937-05-30, p. 1, 3.

   
 • Kaišiadorių enciklopedija, http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/.

   
 • Kalba Vilnius, Vilnius, 1990-03-24, Nr. 12.

   
 • Kontrimaitė M., Kalbėti aukštyn: lyrika, straipsniai, laiškai, dienoraščiai, Vilnius: Homo liber, 2020.

   
 • Kamane.lt: Kauno menininkų namų profesionalaus meno žinių portalas, http://www.kamane.lt/.

   
 • Kapucinai, http://www.kapucinai.net/.

   
 • „Kapucinai Lietuvoje“, Kapucinai, http://www.kapucinai.net/kapucinai-lietuvoje/ (žiūrėta 2017 m. sausio 12 d.).

   
 • Karaimai Lietuvoje, http://www.karaim.eu (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Karaliaus Mindaugo tilto atramos archeologinių tyrimų radiniai, http://www.lietuvospilys.lt/data/tilto-radin.htm (žiūrėta 2013 m. gruodžio 3 d.).

   
 • Karys, Kaunas: Generalinio štabo Literatūros skyrius.

   
 • Karys, red. Varanavičius D., Vilnius: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija.

   
 • Karo archyvas: [tęstinis Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro leidinys], 2008, t. 23.

   
 • Kas yra kas Lietuvoje, 2000.

   
 • Kas yra kas Lietuvoje: Lietuvos pasiekimai 2006, Vilnius, 2006.

   
 • Kas yra kas Lietuvoje, 2002, Kaunas, 2002, 1119, [1] p.

   
 • Kas yra kas Lietuvoje, 2009: auksinis tūkstantmečio leidimas, Kaunas, 2009, 1455, [1] p.

   
 • Kurek M., Katalog listów zastawnych z ziem polskich: papiery wartościowe dłużne emitowane przez instytucje kredytu długoterminowego - listy zastawne, listy hipoteczne, listy rentowe, listy dłużne oraz obligacje, Varšuva, 2022, III.

   
 • Kurpiewski J., Katalog monet polskich 1506–1573, Varšuva, 1994.

   
 • Katalog zbioru numizmatycznego Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk, Lenkija, 1984, 156 p.

   
 • Katalynas K., Katedros aikštė Vilniuje. 1999 m. archeologinių tyrimų ataskaita, ARMA Nr. 210.

   
 • Katalynas K., Katedros aikštė Vilniuje. 2000 m. archeologinių žvalgymų ataskaita, Lietuva, 2001.

   
 • „Kaune – fotomenininkės Mildos Kiaušaitės nauja fotografijų paroda „Laiškai iš...“, 15min.lt, http://www.15min.lt/naujiena/kultura/renginiai/kaune-fotomenininkes-mildos-kiausaites-nauja-fotografiju-paroda-laiskai-is-29-465539 (žiūrėta 2015 m. kovo 19 d.).

   
 • Kauno apskrities viešoji biblioteka, http://www.kvb.lt/lt/ (žiūrėta 2014 m. rugsėjo 10 d.).

   
 • Kauno diena: dienraštis.

   
 • Kauno istorijos metraštis, Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012, t. 12.

   
 • Kaminskas M., „Kauno komercinė fotografija. 1918–1940“, Iš Panevėžio praeities: fotografijos kontekstas ir paveldas: konferencijos pranešimai, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2006, p. 42–75.

   
 • Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka, https://www.krsvbiblioteka.lt/.

   
 • Kauno senoji portretinė fotografija, http://biblioteka.ktu.edu/www/paroda/default.asp (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Kauno technologijos universitetas, http://www.ktu.lt.

   
 • Kauno technologijos universiteto biblioteka, http://biblioteka.ktu.edu/www/paroda/sarasas_2.htm (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).

   
 • Kauno žurnalistai: LŽS Kauno apskrities skyrius, http://www.kaunozurnalistai.lt/.

   
 • Karpavičienė D., „Kazimieras Ralys žinomas ir po 130 metų“, Šiaulių kraštas, http://www.skrastas.lt/?data=2015-03-26&rub=1144745056&id=1427307121 (žiūrėta 2017 m. lapkričio 23 d.).

   
 • Kazimieras Venclauskis, sud. Nekrašienė I., Lietuva: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2000, 154 p.

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 4