Detali paieška

 

 • Mūsų vėliavos: Atvirukų rinkinys, Lietuva: Šviesa, 1989.

   
 • Mūsų vėliavos 1918–1940: Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinys, sud. Akmenytė-Ruzgienė V., Stuinienė R., Kaunas: Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, 2010.

   
 • Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/.

   
 • Muzeijininkystės biuletenis: Informacinis leidinys muziejams.

   
 • Muziejai ir paminklai: Lietuvos TSR dailės muziejaus leidinys, 1985, nr. 7.

   
 • Muziejai ir paminklai: Lietuvos TSR dailės muziejaus leidinys, 1982, nr. 4.

   
 • Muziejaus naujai įsigyti darbai: katalogas, red. Gudynas P., Vilnius: Lietuvos TSR valstybinis dailės muziejus, 1973.

   
 • Muziejininkystės biuletenis: Informacinis leidinys muziejams.

   
 • Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams, Vilnius, 2000, Nr. 1.

   
 • Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams, 1999, nr. 6.

   
 • Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams, Vilnius, 2002, Nr. 2.

   
 • Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2008, d. 1: Meno kūrinių technikos ir tyrimai.

   
 • Muziejinių eksponatų priežiūra: straipsnių rinkinys, 2009, d. 2: Meno kūrinių restauravimo etiniai ir estetiniai principai.

   
 • Muziejus Tau, https://museum4u.lt/.

   
 • Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Lietuvos muzikos akademija, 2007, t. 3: O-Ž, I–III tomo papildymai.

   
 • Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Lietuvos muzikos akademija, 2000, t. 1: A-H.

   
 • Muzikos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, Lietuvos muzikos akademija, 2003, t. 2.

   
 • Michelbertas M., Paalksnių archeologijos paminklai: monografija, Vilniaus universitetas, 2011, 243, [1] p.

   
 • Malinauskaitė A., „Partizaninis judėjimas Gruzdžių krašte 1944–1953 metais“, Lietuvos lokaliniai tyrimai, https://llt.lt/pdf/gruzdziai/ist-genocidas_malin.pdf.

   
 • Mažiulis V., Pasaulio tautų kalbos, 2-asis patais. leid., Vilnius, 2001, 108, [1] p.

   
 • Matulytė M., „Pergalės maršas: Iljos Fišerio sovietinių demonstracijų fotoarchyvas“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2012, t. 15, p. 21–37, http://www.ldm.lt/LDM/PDF/Metrastis_15/Pergales_marsas.pdf (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).

   
 • Monkevičius J., „Pirmieji svečiai Kaune“, Plieno sparnai: Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt/page.php?281 (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).

   
 • Mukienė D., Rutkauskaitė G., Rutkauskas V., Vyšteinaitė M., Polonezų kelias: Lietuva, Baltarusija, Lenkija 2005–2007 m., Vilnius: Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007, 143, [1] p.

   
 • Matušakaitė M., Portretas XVI–XVIII a. Lietuvoje, Vilnius: Mokslas, 1984.

   
 • Michelbertas M., Senasis geležies amžius Lietuvoje: I-IV amžius, Vilnius: Mokslas, 1986, 270 p.

   
 • Matuzevičius L., Senojo Juozapo vakaras: rinktinė; atsiminimai, pjesės, eilėraščiai, Jonava: Jonava, 1999, 226 p.

   
 • Mikėnaitė A., „Siuvinėtos bažnyčių vėliavos (XIX amžiaus antroji pusė): Iš Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus rinkinių“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1998, t. 2, p. 206–212.

   
 • Mitkus S., Statybos teisės terminų žinynas, Vilnius, 2006, 125, [1] p.

   
 • Mačionis A., Stuburinių zoologija, Vilnius: Mokslas, 1989.

   
 • Misius R., „Suvalkijos etnografinio regiono eksperimentinis senųjų vienkieminių sodybų želdinimo tradicijų tyrimas“, Žemės ūkio mokslai, Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2011, t. 18, nr. 1, p. 35–45.

   
 • Matukonis A., Palaima J., Vitkauskas A., Tekstilės medžiagotyra: vadovėlis, Vilnius: Mokslas, 1976, 422 p.

   
 • Macienė V., „Tris dešimtmečius „pardavęs sielą gintarui“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2002, t. 5.

   
 • Matuzevičius L., Tu toli: eilėraščiai, Lietuva: Vaga, 1993, 124 p.

   
 • Matulevičius S., Tarandaitė D., Valdovai Anykščiuose: nuo Kazimiero Jogailaičio iki Zigmanto Vazos, 2022, 158, [1] p.

   
 • Maksimaitis M., Miliauskaitė K., Šapoka G., Valstybės ir teisės problemos lietuvių išeivijos publikacijose (1944–1990): [monografija], Vilnius, 2011, 169, [1] p.

   
 • Matulytė M., Vilniaus fotografija, 1858–1915, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, 486 p.

   
 • Mečinskas A., Virš mano galvos – žvaigždė šiaurinė…: mokytojo, poeto, dailininko, fotografo, politinio kalinio ir tremtinio Juozo Mečinsko atminimui, Kaunas, 2021, 191 p.

   
 • Morkūnienė S., „Visą gyvenimą buvau smalsi, atkakli ir užsispyrusi…“, Naujasis Gėlupis, 2002-02.

   
 • Нумизматический сборник ГИМ, Maskva, 2005, t. XVII, 335 с.

   
 • Советское славяноведение, Maskva, 1968, nr. 6.

   
 • Справочник кинооператора, Maskva: Iskusstvo, 1979.

   
 • Средневековая нумизматика Восточной Европы: Нумизматический сборник, Maskva, 2007, 215 p.

   
 • „Юбилейная медаль Виленского императорского университета“, Нумизматический сборник ГИМ, Maskva, 2005, t. XVII.

   
 • Rodomi įrašai nuo 121 iki 163
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3