Detali paieška

 

 • Merkevičius A., Ankstyvieji metaliniai dirbiniai Lietuvoje, Vilnius: „Versus aureus“, 2011.

   
 • Morkūnienė S., „Antaninai Aleknavičienei – Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino medalis“, Naujasis Gėlupis, 2002-08-03.

   
 • Matušakaitė M., Apranga XVI–XVIII a. Lietuvoje, Vilnius: Aidai, 2003, 389, [2] p.

   
 • Mačiulis A., Architektūra: stiliai, kompozicija, menų sąveika, [vadovėlis architektūros ir dailės specialybės studentams], Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1997, 260 p.

   
 • Milašius V., Audinių struktūra ir analizė: [vadovėlis profesinėms technikos mokykloms], Vilnius: Mintis, 1974, 102 p.

   
 • Mušinskienė J., „Australijos ir Okeanijos tautų meno paroda Klaipėdos paveikslų galerijoje“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2005, t. 6, p. 268–282.

   
 • Matulevičius A., Bruknės karoliai, Lietuva: Alma littera, 2008, 89 p.

   
 • Meilūnienė J., „Būdingesni LDM rinkiniuose saugomų XV–XVII a. pirmosios pusės koklių tipai, dekoro motyvai, stilistika“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2005, t. 6, p. 104–114.

   
 • Matulytė M., Creating altreality: the sovietization of Lithuanian photography, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2021, 416, [1]p.

   
 • Mažrimienė V., Dailė: Lietuvos dailininkų sąjungos almanachas, Vilnius, 2010, Nr. 2 (56).

   
 • Mačiulis A., Dailė architektūroje, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003.

   
 • Matulevičius A., Drevinukas: apysaka girių bičiuliams – mažiems ir didžiuliams, Vaga, 1974, 95 p.

   
 • Mašiotienė O., „Egypto princesės mumijos likimas Lietuvoje“, Lietuvos aidas, 1931-03-30, nr. 72, p. 4.

   
 • Mikučionytė R., „Ekslibrisų karalienė“, Panevėžio balsas: Panevėžio krašto dienraštis, http://www.panbalsas.lt/naujienos/kulturos_balsas/ekslibrisu_karaliene (žiūrėta 2015 m. vasario 12 d.).

   
 • Merkevičius A., „Genčų I kapinyno tyrinėjimai“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1986–1987 metais, p. 78–82.

   
 • Michelbertas M., „Gintarų kapinynas“, Archaeologia Lituana, 2002, t.3, 2002, p. 34–74.

   
 • Matulevičius A., Girios abėcėlė, 2013.

   
 • Matulevičius A., Girios televizorius, Vaga, 1973, 92 p.

   
 • Mažeikienė O., „Gyvenimą paskyrusi muziejui“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1996, t. 1.

   
 • Masiulienė I., „Hugo ir Ericho Scheu‘jų privataus muziejaus archeologijos kolekcija“, Lietuvos muziejų rinkiniai. Tyrinėjimų metodika: Konferencijos tezės ir pranešimai, Vilnius, 1999, p. 33–36.

   
 • Milius V., Merkienė I. R., Iš lietuvių kultūros istorijos: straipsnių rinkinys, Vilnius: Mokslas, 1979, t. 10: Žemės ūkio inventorius, 167, [1] p., [16] iliustr. lap.

   
 • Michalauskas V., Jurgaitis V., „Iš LŠS XVIII Biržų šaulių rinktinės istorijos – metai, žmonės, darbai“, Trimitas, 2008, nr. 2, p. 34–36.

   
 • Morkūnas E. J., „Janina Samulionytė“, Muziejininkystės biuletenis, 2001, Nr. 4.

   
 • Mačiulis-Maironis J., Jūratė ir Kastytis, Vilnius: Artseria, 2012.

   
 • Miłczak C., Katalog polskich pieniędzy papierowych od 1794, Varšuva, 2002.

   
 • Miškinis A., Morkūnas K., Kauno atvirukai, 1918–1940: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001, 191, [1] p.

   
 • Martinaitienė G. M., Kontušo juostos Lietuvoje, Vilnius, 2007, 403, [1] p.

   
 • Michelbertas M., „Kuršių pilkapynas“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, 2007, p. 127-129.

   
 • Milner S., Lagartera Embroidery and Stitches from Spain, 2003, 87 p.

   
 • Mažrimienė V., „Leokadija Belvertaitė (1904–1992): tautinės savimonės identifikacija sovietmečiu“, Lietuvos muziejų asociacija, http://www.museums.lt/Biblioteka/Mazrimiene.htm#_ftn4 (žiūrėta 2014 m. birželio 6 d.).

   
 • Meilutė-Svinkūnienė I., Liagalizacija: Giedrius Liagas. Fotografija, sud. Meilutė-Svinkūnienė I., vertė Degutytė G., red. Samušytė-Jaseliūnienė J., 149 p.

   
 • Mačiulis D., Jēkabsons Ē., Lietuviai Latvijos Respublikoje 1918–1940 metais, Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2018.

   
 • Mikėnaitė A., Lietuvių liaudies baldai: stalai, kėdės, suolai, lovos, rankšluostinės, šaukšdėtės, laikrodžių spintelės, indaujos ir spintos, skrynios ir kuparai, katalogas, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 1992, 237, [2] p.

   
 • Michelbertas M., Lietuvos numizmatikos įvadas: mokymo priemonė, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 1989, 119, [1] p.

   
 • Matušakaitė M., Lietuvos skulptūra iki XVII a. vidurio, Vilnius: Aidai, 2007.

   
 • Maksimaitienė O., Lietuvos sukilėlių kovos 1863–1864 m., Vilnius: Mintis, 1969, 293 p.

   
 • Maironio lietuvių literatūros muziejus, http://www.maironiomuziejus.lt.

   
 • Morkūnas E. J., „Malūnai Gruzdžių apylinkėse XIX a.–XX a. pirmojoje pusėje“, Lietuvos lokaliniai tyrimai, http://www.llt.lt/pdf/gruzdziai/gruzdziai_malunai.pdf (žiūrėta 2021 m. kovo 16 d.).

   
 • „Mano vaikystė taip toli, kaip saulė nusileidus...“, Rubinaitis: vaikų literatūros informacijos svetainė, http://rubinaitis.lnb.lt/index.php?2045291323 (žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.).

   
 • Matulevičius A., Margaspalvė genio kalvė, Vaga, 1980, 191 p.

   
 • Masaryk University Faculy of Arts, http://www.muni.cz/phil/people/69850/cv (žiūrėta 2014 m. birželio 12 d.).

   
 • Mažeikių krašto enciklopedija, http://www.mke.lt (žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.).

   
 • Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazija, http://www.rackauskas.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Mažoji Lietuva, http://www.mazoji-lietuva.lt/ (žiūrėta 2018 m. gruodžio 17 d.).

   
 • Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija, Vilnius: Mintis, 1968, t. 2.

   
 • Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2009, t. 4: Rahn – Žvižežeris, 919, [1] p.

   
 • Mažosios Lietuvos enciklopedija, https://www.mle.lt (žiūrėta 2021 m. sausio 5 d.).

   
 • Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003, t. 2: Kas – Maž, 843, [1] p.

   
 • Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, t. 3: Mec – Rag, 856, [2] p.

   
 • Mažosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000, t. 1: A – Kar, 775, [1] p.

   
 • Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai: Rūgalių kaimas, http://www.mazoji-lietuva.lt/article.php?article=2762 (žiūrėta 2013 m. lapkričio 25 d.).

   
 • Mažosios Lietuvos istorijos muziejus, http://www.mlimuziejus.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Mažosios Lietuvos raštijos veikėjai: Tarptautinis medalių meno simpoziumas, Vilnius, 2011.

   
 • Mažvydo klubas: Mažvydo knygos bičiulių klubo pėdsakais, Vilnius, 2010, http://knyga.lietuvai.lt/w/images/b/b1/Ma%C5%BEvydo_klubas._Ma%C5%BEvydo_knygos_bi%C4%8Diuli%C5%B3_klubo_p%C4%97dsakais.pdf (žiūrėta 2018 m. gegužės 26 d.).

   
 • MDA Object Type Thesaurus, http://thesaurus.english-heritage.org.uk/thesaurus.asp?thes_no=144&thes_name=MDA%20Object%20Type%20Thesaurus (žiūrėta 2013 m. gruodžio 3 d.).

   
 • „Mečislovas Leonardas Paliulionis“, Žemaičių vyskupystės muziejus, http://www.varniai-museum.lt/index.php?mid=12&art=77&langID=1 (žiūrėta 2015 m. kovo 30 d.).

   
 • Medicinos teorija ir praktika, 2011, t. 17, Nr. 1.

   
 • Medvėgalio archeologinio komplekso naujausių tyrimų duomenys, Vilnius, 2020, 239, [1] p.

   
 • Meno rinkos agentūra, http://www.menorinka.lt/ (žiūrėta 2014 m. balandžio 11 d.).

   
 • Menotyra, 1997, nr. 1.

   
 • Rodomi įrašai nuo 1 iki 60
 • Įrašų skaičius puslapyje:
 • Puslapis: iš: 3