• Šlaitas V., Aguonų gaisras, JAV, 1969, 56 p.

   
 • Šlaitas V., Ant saulėgrąžos vamzdžio, Anglija, 1959, 43, [2] p.

   
 • Švabaitė-Gylienė J., Ant vėlių suolelio: eilėraščiai, Kaunas, 2007.

   
 • Škiudienė R., „Archaiška Korinto šokio scena ant juodafigūrio kraterio“, Baltų archeologija, 2002, nr. 1, p. 32–39.

   
 • Šlivinskas A., „Atviruko samprata ir tipologija“, Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas: VI mokslinė konferencija, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2003.

   
 • Šiukščienė V., „Bajorų Okuličių dviejų kartų dovanos Šiaulių „Aušros“ muziejui“, Lietuvos bajoras, 2019, Nr. 25, p. 51–52.

   
 • Šimėnas A., Bolševizmo byla: genocidas ir smurtas okupuotoje Lietuvoje 1940–1953 m. (Panevėžio kraštas), Kaunas: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002.

   
 • Šeina V., „Boruta“, Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/index/details/1213 (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 4 d.).

   
 • Ščiglienė V., „Dailininkas Nikodemas Ivanauskas: nuo svajonių iki tikrovės“, Istorinė tikrovė ir iliuzija, 2003, Acta Academiae Artium Vilnensis, t. 31, p. 171–179.

   
 • Širkaitė J., Dailininkė Sofija Romerienė (Zofia Romer, 1885–1972), Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.

   
 • Šimkevičius Š., „Dzūkijos periodinė spauda 1904–1918 metais“, VšĮ „Gintarinė svajonė“, http://gintarinesvajone.lt/2012/10/30/dzukijos-periodine-spauda-1904-1918-metais/ (žiūrėta 2016 m. lapkričio 29 d.).

   
 • Šaknys B., Jaunimo brandos apeigos Lietuvoje: XIX a. pabaigoje-XX a. pirmojoje pusėje, Vilnius: Pradai, 1996, 210 p.

   
 • Šimėnas A., Kovoje dėl Lietuvos laisvės: Panevėžio-Algimanto-Vyčio apygardų partizanai, Kaunas, 1998.

   
 • Švabaitė-Gylienė J., Kur šią naktį nakvosi, Čikaga, 2002 m.

   
 • Širmulis A., Lietuvių liaudies memorialiniai paminklai: medis, akmuo, geležis, vadovėlis dailės specialybių studentams, Vilnius: Vilniaus akademijos spaustuvė, 1999, 190, [2] p.

   
 • Šlivinskas A., „Lietuvos leidėjas Kostas Cerpinskis ir jo išleistų atvirukų katalogas“, Lietuvos muziejų rinkiniai: Lietuvos muziejai: kultūra, edukacija, mokslas, Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2014, 13, p. 112–123.

   
 • Šneideris (Šneideraitis) E., „Liškiavos senovė“, Gimtasai kraštas, 1934 m. birželis-gruodis, Nr. 3–4, p. 167–174.

   
 • Šeškevičienė I., „Macai – ant velykinio žydų stalo“, Pajūrio naujienos, http://www.pajurionaujienos.com/?sid=3619&act=exp (žiūrėta 2018 m. lapkričio 28 d.).

   
 • Šmigelskytė-Stukienė R., Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija, Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2013.

   
 • Ščiglienė V., „Paragių dvaro savininkas dailininkas Nikodemas Erazmas Ivanauskas“, Lietuvos lokaliniai tyrimai, http://www.llt.lt/pdf/papile/izymus-ivanauskas.pdf (žiūrėta 2017 m. kovo 7 d.).

   
 • Šlivinskas A., „Pirmieji Lietuvos miestų atvirukai“, Tarp knygų, 2012, nr. 10, p. 22–27.

   
 • Šlaitas V., Pro vyšnių sodą.

   
 • Šlaitas V., Saulė ant šaligatvio: Poezija, proza, vertimai, laiškai, sud. Lietuvos rašytojų sąjunga, Vilnius, 1997, 604 p.

   
 • Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, http://www.sakiai.rvb.lt.

   
 • Šaltiniai, http://www.xn--altiniai-4wb.info/.

   
 • „Šauliai kvietė švęsti Jonines“, Šiaulių kraštas, http://old.skrastas.lt/?data=2006-06-23&rub=1144391893&id=1150901853&pried=2006-06-23&fbclid=IwAR34jmCDF2Ga1bnYggKB5bkA0_wjq8TTkVMQq3sKBYIFW1mt-s_lXmOSQpE (žiūrėta 2021 m. spalio 15 d.).

   
 • Ščerbavičiūtė R., „Šešios taisyklės, kaip žaisti Jurgą Barilaitę“, Dailė: žurnalas apie šiuolaikinę profesionaliąją dailę, http://www.culture.lt/daile/04(1)/stk.htm (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).

   
 • Šešupės euroregiono turizmo informacijos centras, http://tic.sesupe.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Šiauliai — 1930 metais, http://www.krastas.lt/?data=2007-09-10&rub=1144391893&id=1189096882&pried=2007-09-07 (žiūrėta 2023 m. spalio 31 d.).

   
 • Šiauliai buvo Lietuvos teatro lopšys, http://old.skrastas.lt/?data=2008-09-25&rub=1065924817&id=1221232593 (žiūrėta 2021 m. vasario 24 d.).

   
 • Šiauliai plius: Šiaulių miesto ir regiono savaitraštis, http://savaitrastis.siauliaiplius.lt/ (žiūrėta 2015 m. kovo 12 d.).

   
 • Šiaulių apygardos teismai, http://www.sateismai.lt.

   
 • Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, http://www.savb.lt/lt/.

   
 • Šiaulių „Aušros“ muziejaus kronika 1930–1939 m., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 1998.

   
 • Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004: skiriamas muziejaus įkūrimo 85-mečiui, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008.

   
 • Šiaulių bankas 2007, sud. Šimkus V., 2007.

   
 • Šiaulių getas: kalinių sąrašai, 1942: almanacho „Žydų muziejus“ priedas, sud. Guzenberg I., Sedova J., Vilnius: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 2002.

   
 • Šiaulių katedra: istorija, architektūra, dokumentiniai ir ikonografiniai šaltiniai, sud. Ulinskytė-Balzienė V., Butautis T., vertė Gruslytė M., Trimonienė R. R., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejaus leidykla, 2009.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-07-28.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-04-07.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-04-21.

   
 • Šiaulių kraštas, 2007-01-12.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-06-16.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-06-30.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-06-09.

   
 • Šiaulių kraštas, 2019-11-29.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-03-10.

   
 • Šiaulių kraštas, http://www.skrastas.lt/.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-12-22.

   
 • Šiaulių kraštas, 2006-03-31.

   
 • „Šiaulių Kraštotyros Dr-jos archeologiniai tyrinėjimai 1932 metais“, Šiaulių metraštis, 1933, Nr. 4 (1933), 1933, Nr. 4, p. 1–17.

   
 • Šiaulių metraštis, 1933, Nr. 4 (1933).

   
 • Šiaulių metraštis, 1938, Nr. 5 (1918/38).

   
 • „Šiaulių miesto garbės piliečiai“, Šiaulių miesto savivaldybė: interneto svetainė, http://www.siauliai.lt/miestas/garbes_pilieciai.php#juozas (žiūrėta 2015 m. kovo 13 d.).

   
 • Šiaulių miesto istorija: XVII–XVIII a., https://www.siauliai.lt/index.php?3292012051 (žiūrėta 2021 m. sausio 28 d.).

   
 • Šiaulių miesto savivaldybė: interneto svetainė, http://edem.siauliai.lt/index.php (žiūrėta 2015 m. kovo 13 d.).

   
 • Šiaulių naujienos.

   
 • Šiaulių naujienos, http://www.snaujienos.lt/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).

   
 • Šiaulių tėvo Benedikto Andruškos pradinė mokykla, http://www.andruska.siauliai.lm.lt/index.php?page=andruska (žiūrėta 2015 m. kovo 12 d.).

   
 • Šiaurės Lietuva, 1932-09-25, Nr. 39 (137).

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2