• Narmontaitė N., Aktoriai, režisieriai ir kasininkės: ko nematė žiūrovai, Vilnius: Alma littera, 2014.

   
 • Niwinski A., „Count Michal Tyszkiewicz's Egyptian Travel 1861–62 and His Excavations in Egypt and Nubia“, Warsaw Egyptological studies: Essays in honour of Prof. Dr. Jadwiga Lipińska, 1997, vol. 1, p. 191–211.

   
 • Nacionalinė Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykla. Dailė 1960 - 2010, sud. Karpavičius R., Balto print, 2011.

   
 • Nekrašius J., „Fotografijos raida šiaurės Lietuvoje (XIX a. pab. – XX a. penktame dešimtmetyje)“, Žiemgala, 2005, Nr. 1, http://www.ziemgala.lt/saugykla/pdf/7_nekrasius.pdf (žiūrėta 2015 m. lapkričio 24 d.).

   
 • Niunkaitė-Račiūnienė A., „Hidur micva ir puošnumo siekis tradiciniame Lietuvos žydų mene“, Kultūrologija, 2006, t. 14: Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos V, p. 294–319.

   
 • Narbutaitė G., „Iš laiškų Mokytojai žvelgiantis poetas Balys Auginas“, Tarp knygų, 2017, 7/8, p. 32-34.

   
 • Narbutaitė G., „Kultūrininkas Matas Untulis“, Literatūra ir menas, 1999-10-02, p. 14.

   
 • Naujokas Ž., Žičkuvienė A., Laiškai iš jūros: jūrų kapitono Naujoko žvejybos istorija, Šiauliai: Titnagas, 2013.

   
 • Nekrašius J., Lietuva knygos ženkluose (XVI a.–XXI a. pr.): skiriama Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, Šiauliai: Šiaurės Lietuva, 2009, 104 p.

   
 • Navasaitis J., Lietuviška geležis, Kaunas: Technologija, 2003.

   
 • Nagevičius V., Mūsų pajūrio medžiaginė kultūra VIII–XIII amž.: (Pryšmančių ir kitų vietų kasinėjimai), Kaunas, 1935, 124 p.

   
 • Nacionalinė dailės galerija. Rinktiniai kūriniai, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2021, 175, [1] p.

   
 • Nacionalinis Kauno dramos teatras, http://dramosteatras.lt (žiūrėta 2018 m. sausio 8 d.).

   
 • Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, http://www.valdovurumai.lt (žiūrėta 2015 m. gegužės 20 d.).

   
 • Nagurskiai: garsios giminės istorija ir palikimas, 2006, 75, [1] p.

   
 • National Center for Biotechnology Information, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/ (žiūrėta 2018 m. sausio 9 d.).

   
 • Natural History Museum Rotterdam: Collection database, http://www.nmr-pics.nl/.

   
 • Nezabitauskis K., Naujas mokslas skaytima diel mažū waykū Žemaycziu yr Lietuwos su 51 paweikslays: teypogi atsirand czion wysoktas reykalingas maldas, mokslas Krykszczionyszkas yr ministratura, Vilnius, 1824, 26 p.

   
 • Naujas žodis, red. Šimukėnas J., 1930-01-15, Nr. 1 (112).

   
 • Naujas žodis, 1931, Nr. 19.

   
 • Naujasis Gėlupis.

   
 • Naujasis Židinys-Aidai.

   
 • Nematomi. Istoriniai baldai iš šiuolaikinio dizaino perspektyvos, sud. Puipaitė M., Lipšic M., Gečas V., Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, Parodos katalogas.

   
 • Nemokamas pramoginis leidinys Laikas.lt, http://www.laikas.lt (žiūrėta 2014 m. vasario 3 d.).

   
 • Nemunas, 2021, nr. 1.

   
 • Nemunas: Kauno kultūros ir meno savaitraštis, http://nemunas.net/ (žiūrėta 2014 m. balandžio 8 d.).

   
 • Nemunas.

   
 • Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimas 1917–1922 m., Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 1998.

   
 • Neregėta Lietuva: [fotoalbumas], Vilnius, 2018, 455 p.

   
 • New and Rare for Lithuania Insect Species, 2009, Volume 21, http://www.entomologai.lt/leidiniai/category/27-volume-21-2009 (žiūrėta 2018 m. sausio 18 d.).

   
 • New York Times, http://www.nytimes.com/ (žiūrėta 2014 m. balandžio 11 d.).

   
 • „New Subspecies Cucullia Santolinae Rasa Ssp. Nova (Noctuidae) from the Canaries“, Acta Zoologica Lituanica, 2005, Volume 15, Issue 3, p. 278–281, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13921657.2005.10512623 (žiūrėta 2018 m. sausio 4 d.).

   
 • New World Cerambycidae Catalog, http://bezbycids.com/byciddb/wdefault.asp?w=n (žiūrėta 2020 m. vasario 12 d.).

   
 • Nida 2013: tarptautinis fotomenininkų seminaras, http://nida2012.ltphotography.lt/egle-deltuvaite/ (žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.).

   
 • Nijolė Adomonytė (Dailininkų gildija), http://www.kinosajunga.lt/nariai/Person/nijole-adomonyte (žiūrėta 2020 m. spalio 20 d.).

   
 • Nijolė Vilutytė. Šiuolaikiniai lietuvių dailininkai, sud. Zovienė D., Vilnius: Artseria, 2001.

   
 • NNDB: Tracking the entire world, http://www.nndb.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Nobel Lectures: Literature 1901-1967, 1969.

   
 • North Borneo Stamps, http://northborneostamps.blogspot.lt/ (žiūrėta 2017 m. sausio 9 d.).

   
 • Numizmatika: metraštis 2008–2011, Vilnius, 2012, t. 9–12.

   
 • Numizmatika: metraštis 2001–2002, Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2004, t. 2–3.

   
 • Numizmatika: metraštis 2003–2004, t. 4–5.

   
 • Numizmatika: metraštis, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, t. 1.

   
 • Numizmatika: Ikonografia peňazí v strednej a východnej Európe = Иконография денег средней и восточной Европы = Iconography of Money in Central and East Europe. Международный нумизматический симпозиум (...), Humenné, 13.–16. 9. 2007, Bratislava-Humenne, 2008, Nr. 22.

   
 • Numizmatika, 2022, t. 18-20.

   
 • Numizmatika: metraštis 2012–2016, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2017, t. 13–17.

   
 • Numizmatika: metraštis 2005, sud. Grimalauskaitė D., 2007, t. 6.

   
 • Nuo gotikos iki romantizmo: senoji Lietuvos dailė, Vilnius, 1992.

   
 • Nuo įsteigimo iki renovacijos: Šiaulių kultūros centro istorija, https://www.siauliukc.lt/news/897/63/Nuo-isteigimo-iki-renovacijos-Siauliu-kulturos-centro-istorija/ (žiūrėta 2020 m. gruodžio 29 d.).

   
 • Narbutaitė G., „Penkeri Mato Grigonio metai“, Tarp knygų, 2004, Nr. 10, p. 25–26.

   
 • Narbutaitė G., „Petronėlės Orintaitės laiškai“, Literatūra ir menas, 2000-02-04, Nr. 5 (2781), p. 16.

   
 • Niunkaitė-Račiūnienė A., Plastinis Vilniaus planas iš Vilniaus geto: aplinkybės, liudijimai, autoriai, Vilnius: Vilniaus Gaono žydų istorijos muziejus, 2015.

   
 • Narbutaitė G., „Poeto Jovaro asmeninė biblioteka“, Knygotyra, 1997, t. 33, p. 154–165.

   
 • Narbutaitė G., „Poezijos pavasario popietė“, Šiaulių „Aušros“ muziejaus metraštis 1992–2004: skiriamas muziejaus įkūrimo 85-mečiui, Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2008, p. 184–187.

   
 • Narušytė A., „Pokalbis su Algimantu Kunčiumi“, Septynios meno dienos, 2004-03-05, Nr. 604.

   
 • Nekrašius J., „Profesionalūs fotografai ir fotografija Šiauliuose (1918–1944 m.)“, Lietuvos muziejų rinkiniai, 2017, p. 114–124.

   
 • Narbutaitė G., „Rašytojų laiškai Šiaulių „Aušros“ muziejuje“, Lietuvos muziejų rinkiniai, 2009, Nr. 8, p. 27–30.

   
 • Navickaitė-Kuncienė O., „Sarių senkapis“, Lietuvos archeologija, 1979, t. 1, p. 76–100.

   
 • Nekrašius J., „Senoji Šiaulių fotografija (1863–1944)“, Acta humanitarica universitatis Saulensis, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2006, t. 1, p. 351-382.

   
 • Nėnienė I., „Seredžiaus krašto moterų drobulės ir skepetos“, Seredžius, 2003, p. 822–837, http://www.llt.lt/pdf/seredzius/etnine_drobules.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.).

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2