• Baužienė M., „Architektas Steponas Stulginskis“, Žemaičių žemė, 2007, Nr. 3, p. 20–23.

   
 • Baubonis Z., Kliaugaitė V., „Ažušilės pilkapynas“, Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2006 metais, 2007, p. 111–113.

   
 • Bach Cantatas Website, http://www.bach-cantatas.com/index.htm.

   
 • Bajorų von Goesų gyvenimo priedermė – kultūra ir švietimas, sud. Šukienė E., Joniškis, 2004, 58 p.

   
 • Baltrušaitis V., „Baldai“, Lietuvininkų kraštas, Kaunas: Litterae Universitatis, 1995.

   
 • Baltų archeologija: Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro žurnalas, 2002, nr. 1.

   
 • Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, t. 1: Nuo seniausių laikų iki XV amžiaus pabaigos, 742 p.

   
 • Bliujienė A., „Baltų zoomorfinis stilius“, Lietuvos archeologija, 2001, t. 21, p. 205–226.

   
 • Buračas A., Bankininkystės ir komercijos terminų aiškinamasis žodynas, Vilnius: Valstybės žinios, 1999, T. 2. Pasaulio valiutų ir monetų žinynas: numizmatikos terminai, pinigų kodai, grynis.

   
 • „Bankowe bilety wileńskie“, Dziennik Wileński, 1920-03-21, 66.

   
 • Baroko dailė Lietuvoje: parodos katalogas, Vilnius: Baltos lankos, 1996, 87 p.

   
 • Bažnyčios žinios, http://www.lcn.lt/bzinios/bz0312/312bl7.html (žiūrėta 2014 m. vasario 7 d.).

   
 • Benamiai: Intos tremtinių poezija, sud. Gudaitis L., Lietuva: Laikraščių ir žurnalų susivienijimas „Periodika“, 1989, 301 p.

   
 • Bendra fotografija šaulių vasaros stovyklos metu iš ciklo "Laisvė fotografijai! Istorija iš arčiau", https://youtu.be/OcsLoA-rnck?si=YKI4DCl7XzRuLB1p (žiūrėta 2023 m. rugsėjo 18 d.).

   
 • Bernardinai.lt, http://www.bernardinai.lt/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • BETA Wikiled Online Dictionary, http://www.wikiled.com (žiūrėta 2013 m. gruodžio 5 d.).

   
 • Between Klaipeda and Turku: Decennary volume of the Association of Baltic Numismatists: Numismatica Baltica, sud. Leimus I., 2016, 1.

   
 • biblioteka.lt.

   
 • Bibliotekininkystės ir bibliografijos terminų žodynas, Vilnius, 1991, sąs. 2: Dokumentas; Leidinys; Leidyba, 155 p.

   
 • Bičiulystė, http://www.biciulyste.com.

   
 • Biografija, https://lietuvai.lt/wiki/Domas_Adomaitis (žiūrėta 2020 m. spalio 9 d.).

   
 • Biografinis žinynas „Šiaulių šviesuomenė: nuo 1918 m. iki šių dienų“, http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1918-m-iki-siu-dienu/.

   
 • BioLib: Biological Library, http://www.biolib.cz/en.

   
 • „Bireta morozovi, a new species (Lepidoptera, Notodontidae) from China“, Zootaxa, 2011, Nr. 2831, p. 57–62, https://www.researchgate.net/publication/296819784_Bireta_morozovi_a_new_species_Lepidoptera_Notodontidae_from_China (žiūrėta 2018 m. sausio 10 d.).

   
 • „Birutė Banytė-Ziutelienė (1932–2003)“, Lietuvos muziejai, 2003 m. Nr. 1.

   
 • Biržiečiai tautodailininkai, Panevėžys: Panevėžio spaustuvė, 1995, 100 p.

   
 • Books from Lithuania: Lietuviškos knygos, http://www.booksfromlithuania.lt/lt/node/223 (žiūrėta 2014 m. kovo 19 d.).

   
 • Botanical.com, http://botanical.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • British Museum Materials Thesaurus, http://www.collectionslink.org.uk/assets/thesaurus_bmm/matintro.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • British Museum Object Names Thesaurus, http://www.collectionslink.org.uk/assets/thesaurus_bmon/Objintro.htm (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Broniaus Poškaus daugiabutis, https://museum4u.lt/broniaus-poskaus-daugiabutis/ (žiūrėta 2023 m. spalio 31 d.).

   
 • „Butterflies of the Amazon and Andes: Sara Longwing“, Learn About Butterflies, http://www.learnaboutbutterflies.com/Amazon%20-%20Heliconius%20sara.htm (žiūrėta 2019 m. gruodžio 3 d.).

   
 • Bоенно-морской словарь, Maskva, 1990.

   
 • Braziūnienė A., „Irena Petrauskienė (1927 02 02–2014 12 26)“, Knygotyra, 2015, t. 65, p. 362–364.

   
 • Bliujienė A., „Iš baltų amatininkystės istorijos: baltiški Berlock kabučiai“, Archaeologia Lituana, 2005, t. 6, p. 112–130.

   
 • Banaitis J., Jūrų technikos, laivybos, žvejybos lietuvių-rusų-anglų kalbų žodynas, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 1994.

   
 • Biržys P., Karo muziejus, Kaunas, 1930, 32 p.

   
 • Bočiulytė R., „Klaipėdiečio dailininko E.Bernoto jubiliejinę parodą įkvėpė romanai“, Kauno diena: dienraštis, http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/klaipediecio-dailininko-ebernoto-jubiliejine-paroda-ikvepe-romanai-189115#.U7-MJZR_uRY (žiūrėta 2014 m. liepos 11 d.).

   
 • Bočiulytė R., „Klaipėdiečio dailininko E.Bernoto jubiliejinę parodą įkvėpė romanai“, Kauno diena: dienraštis, http://kauno.diena.lt/naujienos/kultura/klaipediecio-dailininko-ebernoto-jubiliejine-paroda-ikvepe-romanai-189115#.U7-F-pR_uRY (žiūrėta 2014 m. liepos 11 d.).

   
 • Banach A., Kobiety na monetach, Vroclavas: Ossolineum, 1988, 174 p.

   
 • Bukaitė V., Kunigas Vladas Mironas: Nepriklausomybės akto signataras ir valstybininkas, 1880–1953, Vilnius: Gilija, 2001.

   
 • Butėnienė E., Butėnas E., „Laivių kapinynas“, Lietuvos archeologija, 2002, t. 22, p. 9–198.

   
 • Bertašiūtė R., Lietuvio sodyba, vertė Apinis A., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007, 203, [1] p.

   
 • Bernotienė S., Lietuvių liaudies moterų drabužiai, XVIII a. pab.–XX a. pr., Vilnius: Mintis, 1974.

   
 • Baltrėnienė M., Apanavičius R., Lietuvių liaudies muzikos instrumentai, Vilnius: Mintis, 1991, 181, [2] p.

   
 • Bernotaitė-Beliauskienė D., Lietuvių moterų drobulės: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2004, 135, [1] p.

   
 • Bubnys A., Lietuvių policijos batalionai 1941–1945, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2017.

   
 • Biržiška M., Lietuvių tautos kelias į naują gyvenimą, Los Andželas: Lietuvių dienos, 1952–1953, t. 1–2.

   
 • Bernotienė S., Lietuvių valstiečių išeiginės prijuostės, XIX a. -– XX a. pradžia: katalogas, Vilnius: Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2007, 192 p.

   
 • Budrytė Z., Lietuvos fotografų darbai XIX a.–1915 m.: katalogas, Vilnius: Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejus, 1985, 56 p., [50].

   
 • Biržys P., Lietuvos miestai ir miesteliai, Kaunas, 1932, t. 2: Biržų apskritis, 592 p.

   
 • Bliujienė A., Lietuvos priešistorės gintaras, Vilnius: „Versus aureus“, 2007, 559, [1] p.

   
 • Blažytė-Baužienė D., Tamošaitis M., Truska L., Lietuvos Seimo istorija: XX – XXI a. pradžia, Vilnius: Baltos lankos, 2009.

   
 • Bukauskaitė E., „Lietuvos žydų dailininko Juozapo Levinsono-Benari veikla tarpukariu“, Menotyra, t. 19, nr. 1, p. 47-61.

   
 • Balčiauskas L., Trakimas G., Juškaitis R., Ulevičius A., Balčiauskienė L., Lietuvos žinduolių, varliagyvių ir roplių atlasas, 2-asis papild. leid., Vilnius: Ekologijos institutas, 1999, 120, [1] p., įsk. virš.

   
 • Bernotaitė-Beliauskienė D., Budrys R., Kuodienė M., Stravinskienė A., Ūdraitė I., Beliūnienė D., Lithuanian sacral folk art: collection of the Lithuanian Art Museum, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, „Savas takas“ ir Ko, 2007, 63, [1] p.

   
 • Bailey G., Spikins P., Mesolithic Europe, Niujorkas, 2008, xviii, 467 p.

   
 • Būtėnas J., Mackevičius M., Mykolas Sleževičius: advokatas ir politikas, Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 1995.

   
 • Barkus A., „Odontologinės ir kraniologinės medžiagos iš Gintarų kapinyno tyrimo duomenys“, Archaeologia Lituana, 2002, t.3, 2002, p. 79–80.

   
 • Baleišis R., Pasaulio kanopiniai žvėrys, Vilnius: Ekologijos institutas, 2006, 139, [1] p.

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2