• Trinka V., „Daraktoriai“, Gimtasai kraštas, 1936, Nr.9, p. 54–56., https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB0695CA8E (žiūrėta 2021 m. liepos 27 d.).

   
 • Terleckas V., „Gaspadoriškasis“ Juozas Tūbelis“, Pinigų studijos, 2000, nr. 2, p. 70–77.

   
 • Tautavičienė B., III–XVI a. sidabriniai ir sidabru puošti dirbiniai: katalogas, 1981, Vilnius, 41, [1] p., [43] iliustr. lap.

   
 • Tautavičienė B., III–XVI a. sidabriniai ir sidabru puošti dirbiniai: katalogas, Vilnius, 1981, 41, [1] p., [43] iliustr. lap.

   
 • Tarvydas B., „Jauneikių (Joniškio valsčiaus) senkapis“, Gimtasai kraštas, 1934 m. birželis-gruodis, Nr. 3–4, p. 165., https://www.epaveldas.lt/object/recordDescription/LNB/LNB0695CA8E (žiūrėta 2021 m. liepos 2 d.).

   
 • Toliušis Z., Mykolas Sleževičius (1882–1939): biografijos bruožai, Kaunas, 1940.

   
 • Trimonienė R. R., Mikroistorija: studijų knyga, Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2008.

   
 • Tamulevičienė E., Mokslo istorijos daiktiniai paminklai Lietuvoje, Vilnius: Mokslas, 1978.

   
 • Trimonienė R. R., „Nagurskių giminės istorija“, Nagurskiai: garsios giminės istorija ir palikimas, 2006, p. 6–12.

   
 • Toločka V., „Netekome Živilės“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200511/str12.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 16 d.).

   
 • Tarandaitė D., „Pranciškaus Smuglevičiaus paveikslas „Trmitorių ordino steigėjai garbina Švč. Trejybę“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 1999, t. 3, p. 25–30.

   
 • Tarandaitė D., Pranciškus Smuglevičius. Nuo antikinės Romos iki Vilniaus universiteto: parodos katalogas [2021 05 13 – 2022 03 13, Vilnius], Lietuvos nacionalinis dailės muziejus, 2022, 162, [1] p.

   
 • Teivāne-Korpa K., „Roberts Johansons and Art Photography“, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.cejsh-5366a7a6-cd72-483e-995a-b9b62af2ab3d (žiūrėta 2021 m. gruodžio 23 d.).

   
 • Tamošaitis M., Ruošiuosi istorijos egzaminui: praktinės užduotys ir jų atsakymai, Vilnius: Baltos lankos, 2018.

   
 • Tarandaitė D., „Senųjų tapybos meistrų kūrinių kartotės Lietuvos dailės muziejaus rinkinyje“, Acta Academiae Artium Vilnensis, 2004, t. 35, p. 167–179.

   
 • Toleikis A., Skulptūra: [albumas], Šiauliai, 1973, 39 p.

   
 • Totoraitis J., Sūduvos Suvalkijos istorija, Lietuva: Spindulys.

   
 • Tamulynas L., „Šilutės dvarininkų Hugo ir Ericho Scheu‘jų indėlis į Klaipėdos krašto proistorės ir archeologinius tyrinėjimus“, Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1998, nr. 5, p. 36–46.

   
 • Tablice odmian herbowych Chrząńskiego, sud. Ostrovskis J. K., Poznanė, 1909, tabl. XXV.

   
 • Tadas Bajarūnas ir jo fotografija, Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2000, 20 p.

   
 • „Tadas Pranciškus Oginskis“, Vikipedija, laisvoji enciklopedija, http://lt.wikipedia.org/wiki/Tadas_Pranci%C5%A1kus_Oginskis (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).

   
 • Tankai Lietuvos kariuomenėje 1924–1940 m., sud. Stoliarovas A., Pociūnas A., 2015, https://kam.lt/wp-content/uploads/2022/03/tankai-lietuvos-kariuomeneje.pdf (žiūrėta 2023 m. gruodžio 19 d.).

   
 • Tarybinis balsas, 1965-03-20, Nr. 34.

   
 • Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, t. 1.

   
 • Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1987, t. 3.

   
 • Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1986, t. 2.

   
 • Tarybų Lietuvos enciklopedija, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1988, t. 4.

   
 • Tarp knygų, Vilnius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka, 2004, Nr. 10.

   
 • Tarp knygų, 2017, 7/8.

   
 • Tarp knygų, 2012, nr. 10.

   
 • Tarptautinis pagrindinių ir bendrųjų metrologijos terminų žodynas, 2-asis patais. leid., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 1998, 93, [1] p.

   
 • Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Gimtinė, 1999, 503 p.

   
 • Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985, 527, [1] p.

   
 • Tarptautinių žodžių žodynas: Tarptautiniai žodžiai – Zodziai.lt, http://www.zodziai.lt/.

   
 • Tarptautinių žodžių žodynas, Vilnius: Alma littera, 2001, 790, [1] p.

   
 • Tamošiūnienė G., „Tarpukario Alytaus fotografas Isaakas Abramavičius“, Dainava, 2004, nr. 1.

   
 • „Tarpukario Lietuvos fotografija“, Bernardinai.lt, https://www.bernardinai.lt/2018-02-22-tarpukario-lietuvos-fotografija/ (žiūrėta 2021 m. vasario 3 d.).

   
 • Tarpukario Lietuvos organizacijų vėliavos: parodos katalogas, sud. Lukoševičiūtė E., Vilnius: Šiuolaikinio meno centras, 1997.

   
 • Tautavičius A., „Taurapilio „kunigaikščio“ kapas“, Lietuvos archeologija, 1981, t. 2, p. 18–43.

   
 • Tautodailės metraštis, 2016, nr. 31.

   
 • Tautodailės metraštis, 2021, nr. 45.

   
 • Tautodailės metraštis, Vilnius: Tautodailininkų sąjungos fondas, 2011, nr. 21: Šiaulių kraštas, http://lietuvostautodaile.lt/archyvas/www.lietuvostautodaile.lt/_sites/tautodaile/media/pdf/tautodailes%20metrastis.pdf (žiūrėta 2017 m. birželio 9 d.).

   
 • Tautodailės metraštis, 2021, nr. 44.

   
 • Tautodailės metraštis, 2016, nr. 30.

   
 • Tautodailės metraštis, 2017, nr. 33.

   
 • Tautodailės metraštis, 43, http://lietuvostautodaile.lt/leidyba/metrasciai/1189-tautodailes-metrastis-tautodailes-metai-nr-43-2020 (žiūrėta 2023 m. rugpjūčio 4 d.).

   
 • Tautodailininkai, http://savb.lt/lt/krastieciai/virtualios-parodos/biografinis-zinynas-siauliu-sviesuomene-nuo-1918-m-iki-siu-dienu/tautodailininkai/ (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 14 d.).

   
 • Tautos praeitis, JAV, 1959, T. 1, kn. 1, 164, [2] p.

   
 • Tautosakos darbai, 2017, t. 53.

   
 • Telšių fotografijai – 150 metų, http://www.kalvotoji.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=793:ant-septyni-kalv&catid=10:kultra&Itemid=19 (žiūrėta 2013 m. gruodžio 2 d.).

   
 • Ten, kur viskas daug labiau: Lietuvos teatro dailės žodynas, sud. Bitinaitė-Širvinskienė R., Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 2013.

   
 • Terminų srautas, http://term.blogas.lt/.

   
 • Terminų žodynas, http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/.

   
 • Terra Australis incognita: lietuvių menininkai Australijoje, 2019, 349, [2] p.

   
 • Texsite.info, tekstilinis aiškinamasis žodynas, http://lt.texsite.info/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Textile Dictionary, http://www.fabriclink.com/dictionaries/Textile.cfm (žiūrėta 2013 m. gruodžio 6 d.).

   
 • The Art Institute of Chicago, https://archive.artic.edu/tass/moa/ (žiūrėta 2020 m. rugsėjo 10 d.).

   
 • The art of collecting, Estija.

   
 • The Blue World Web Museum, http://blueworldwebmuseum.org/index.php (žiūrėta 2017 m. sausio 3 d.).

   
 • The British Museum, http://www.britishmuseum.org/ (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 19 d.).

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2