• Grigoravičienė E., Ar tai menas, arba Paveikslo (ne)laisvė, Lietuva: Inter Se, 2017.

   
 • Girlevičius L., Archeologijos tyrinėjimų, vykdytų Gaono g. 8, Vilniuje, 2002 metais ataskaita, 2003, ARMA Nr. 355A.

   
 • Grinius K., Atsiminimai ir mintys, Tiubingenas: Patria, 1947, t. 1.

   
 • Gastila L., Automobiliai ir traktoriai: teorija ir konstravimo pagrindai, Vilnius: Mokslas, 1978, 278 p.

   
 • Girininkas A., Baltų kultūros ištakos, Vilnius: Savastis, 1994, d. 1, 279, [1] p.

   
 • Girininkas A., Baltų kultūros ištakos, Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2011, d. 2, 284, [1] p.

   
 • Gunnemark E. V., Countries, Peoples and Their Languages: the Geolinguistic Handbook, Geteborgas, 1991, 285, [1] p.

   
 • Gerutis A., Dr. Dovas Zaunius: Mažosios Lietuvos sūnus – Nepriklausomos Lietuvos valstybės užsienių reikalų ministras, Klivlandas: Viltis, 1982.

   
 • Gabrielė Petkevičaitė-Bitė (1861–1943): Gyvenimo ir kūrybos vaizdų albumas, sud. Raimundas Klimavičius.

   
 • Gabrielės Petkevičaitės-Bitės memorialinis palikimas Panevėžio kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Libikienė S., red. Vasiliauskaitė V., Panevėžys: Panevėžio kraštotyros muziejus, 2012.

   
 • Gamtos tyrimų centras, http://www.gamtostyrimai.lt/lt/users/viewGroup/id.24/view.users (žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.).

   
 • „Garbės kanauninkas Vincentas Jarulaitis“, Žemaičių saulutė, 2021-11-26, Nr. 11 (843), 2021-11-26, p. 5–6.

   
 • „Garbingas apdovanojimas“, Mūsų žodis: žurnalas, http://www.musuzodis.lt/mz/200803/str00.htm (žiūrėta 2015 m. kovo 17 d.).

   
 • Garden Guides: Your Guide to Everything Gardening, http://www.gardenguides.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • GBIF: Global Biodiversity Information Facility, http://www.gbif.org/.

   
 • Grižas G., Kalėjus A., Steponaitis V., „Gedimino kalno atodangos: archeologiniai tyrinėjimai“, 1863–1864 metų sukilėlių kelias į mirtį ir atgimimą, sud. Bairašauskaitė T., Vilnius, 2019, p. 142–167.

   
 • Geležiniai kryžiai Utenos kraštotyros muziejuje: katalogas, sud. Laučkaitė L., Utena: Utenos kraštotyros muziejus, 2003.

   
 • Generolas Povilas Plechavičius, JAV: Pranciškonų spaustuvė, 1978.

   
 • Geni, http://www.geni.com.

   
 • Genocidas ir rezistencija.

   
 • Genocido aukų muziejus, http://www.genocid.lt/muziejus/ (žiūrėta 2014 m. kovo 6 d.).

   
 • Genovaitės Adiklienės tapyba ir keramika, https://www.muziejusrokiskyje.lt/project/genovaites-adiklienes-tapyba-ir-keramika (žiūrėta 2020 m. spalio 5 d.).

   
 • Geographic.org, http://www.geographic.org/.

   
 • GeoNames: the geographical database, http://www.geonames.org/.

   
 • Gerardas Bagdonavičius: Tapyba / Grafika / Dizainas / Fotografija, sud. Jovaišaitė A., Stripinienė O., Šiukščienė V., vertė Gruslytė M., Šiauliai: Šiaulių „Aušros“ muziejus, 2011, 311.

   
 • Gerardas Bagdonavičius ir Šiaulių krašto knygos ženklai, sud. Kaktytė A., Nekrašius J., Šiauliai: Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka, 2017.

   
 • Gesharim, http://gesharim.org/ (žiūrėta 2017 m. rugpjūčio 10 d.).

   
 • Getty Art and Architecture Thesaurus Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/.

   
 • Getty Thesaurus of Geographic Names Online, http://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/tgn/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • „Gydytojo Ch. Elkeso namas ir privati ligoninė“, Modernizmas ateičiai, https://modernizmasateiciai.lt/gydytojo-elkeso-namas-ligonine/ (žiūrėta 2021 m. liepos 20 d.).

   
 • Gimtasai kraštas.

   
 • Gimtasis kraštas, Vilnius, 1985-04-18, Nr. 16.

   
 • Gintaras Karosas, http://www.karosas.lt/ (žiūrėta 2022 m. liepos 4 d.).

   
 • Gintaro muziejus-galerija, http://www.ambergallery.lt/lt/disp.php?itm=lt_museums%2Flt_about (žiūrėta 2014 m. balandžio 10 d.).

   
 • Giorgio Vasari's Lives of Artists, http://members.efn.org/~acd/vite/VasariLives.html (žiūrėta 2014 m. balandžio 14 d.).

   
 • Girdžiai: Informacinė Girdžių seniūnijos svetainė, http://www.girdziai.lt/kitas/index.php?option=com_content&view=article&id=215:treiasisgirdigyvenimo-buriqnominantas&catid=42:aktualijos&Itemid=98 (žiūrėta 2014 m. vasario 20 d.).

   
 • Gyvenimas: laikraštis Prienų rajono ir Birštono krašto žmonėms.

   
 • Gyvenimas tarp vandenų: Neringos architektūros paveldas ir kasdienybė, mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius, 2018, 239, [1] p.

   
 • Gyvenimo kelias grąžino į sporto vėžes, http://www.old.sportas.info/naujienos/26686-gyvenimo_kelias_grazino_i_sporto_vezes.html (žiūrėta 2020 m. gruodžio 8 d.).

   
 • Gyvoji atmintis: Politinių kalinių ir tremtinių prisiminimai, Anykščiai: Petro ofsetas, 2010, 195 p.

   
 • Gyvoji gamta, Vilnius, 1990, 263 p.

   
 • Gyvoji gamta Wiki: Gyvosios gamtos enciklopedija, http://lt.biologija.wikia.com/wiki/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Gyvūnų plauko (plunksnų, odos) spalvos žodynėlis, http://www.kalbosnamai.lt/gyvunu_spalvos/zodynelis/zodynelis.php (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).

   
 • Global Names Index, http://gni.globalnames.org/.

   
 • Glossary of Ceramic Terminology, http://iweb.tntech.edu/wpitelka/syllabi-handouts/handouts/glossary_of_ceramic_terminology.htm (žiūrėta 2013 m. gruodžio 9 d.).

   
 • Graži tu mano: Gyvoji krašto enciklopedija, http://www.grazitumano.lt.

   
 • Gražina Kliaugienė. Straipsniai, sud. Zovienė D., Nepriklausomi meno kritikai, 1999.

   
 • Gruzdžiai, Vilnius: Versmė, 2010, II dalis.

   
 • Genys J., „Herbiniai Biržų kokliai“, Kultūros paminklai: mokslinių straipsnių rinkinys, 1994, nr. 1, p. 96–101.

   
 • Garliauskas A., Inteligentija 1940–1941 metais, Vilnius: Academia, 1991, 177, [3] p.

   
 • Garmutė A., Išėjo broliai: dokumentinės apybraižos, Kaunas, 1990.

   
 • Griniūtė-Skromanienė D., „Jadvyga Zvicevičiūtė-Mikalauskienė“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2002, t. 5.

   
 • Guobys A., „Juozas Vaičkus – tautinės teatrinės kultūros kūrėjas“, Lietuvos scena, 2006, nr. 3, p. 3–10.

   
 • Girininkienė V., „Kalnujų apylinkių pasakoriai ir aušrininkai“, Etiudai, 1993, nr. 1, p. 65–71.

   
 • Giniūnienė A., Kryžiaus kelias Lietuvoje XVIII a. II pusėje – XX a. pradžioje: sklaida ir raiška, red. Valiuvienė T., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2013.

   
 • Girininkas A., Lietuvos archeologija, Vilnius: „Versus aureus“, 2009, t. 1: Akmens amžius.

   
 • Gumuliauskas A., Lietuvos istorija (1795–2009 m.): studijų knyga, Šiauliai: Lucilijus, 427, [1] p.

   
 • Gaidelis P., Lietuvos laisvės kovų pogrindinio fronto kariai: I dalis, Briedis, 2023, 376.

   
 • Gurskas A., Lietuvos moliuskai, Lietuva: Lututė, 2016.

   
 • Gurskas A., Lietuvos moliuskų katalogas, Kaunas, 2010.

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2