• Daniliauskienė J., Jurėnienė N., Karpiniai, Vilnius: Mokslas, 1980.

   
 • Dapšytė-Kriukelienė O., Kupiškio krašto partizanai: 1944–1953 m. dokumentinė kronika, Vilnius: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras, 2013.

   
 • Defrance C., „La Commémoration Franco-Lituanienne de 1937 du passage de Napoleon en Lituanie l'engagement de Raymond Schmittlein“, Darbai ir dienos, 2011, t. 55, p. 99-113.

   
 • Džiovėnas G., „Lietuvos ir Lenkijos unijos atkūrimo idėja XIX-XX a. pr. medaliuose“, Numizmatika, 2004, t. 2–3, 77-100.

   
 • Didžiokienė B., Mažosios dailininkės prisiminimai, sud. Rachlevičiūtė R., vertė Miškinienė I., Vilniaus universitetas, 2011.

   
 • Derkintis R., „Pažintinė-metodinė medžiaga muziejininkui apie dirbinius iš metalo“, Lietuvos dailės muziejaus metraštis, 2007, t. 10, p. 247–267.

   
 • Dunderis V., „Plombų radiniai buvusioje Alytaus–Varėnos geležinkelio atšakoje“, Numizmatika, 2017, t. 13–17.

   
 • Dunderis V., „Satyrinis trečiokas iš Ūdrijos lobio“, Alytaus naujienos, 2006-04-28, Nr. 77, p. 8.

   
 • Daukšienė G., „Vertingas radinys“, Komunistinis rytojus, 1977-12-01, Nr. 141, p. 3.

   
 • Djačkov A. N., Uzdenikov V., Монеты России и СССР, SSRS: Sovetskaja Rossija, 1978.

   
 • Displaying 61 results of 70
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2