• Dirmantas S., Aukštieji karo technikos kursai, 1928.

   
 • Driskius K., Suslavičius L., Automobilis Lietuvoje 1918–1940, 2005.

   
 • Deltuvaitė E., „Banaliojo objekto fotografas“, Septynios meno dienos, http://ct.svs.lt/7md/?leid_id=736&kas=straipsnis&st_id=6669 (žiūrėta 2007 m. kovo 30 d.).

   
 • Domínguez J. B., Fernández L. N., Ledesma A. S., Caravaggism and Classicism in Italian Painting at the Thyssen-Bornemisza Museum: A Technical and Historical Study, Madridas, 2008, 280 p.

   
 • Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, http://dz.lki.lt/.

   
 • Dagerotipai, ambrotipai, ferotipai Lietuvos muziejuose, Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000, 129, [2] p.

   
 • Dailė, nr. 76.

   
 • Dailė: vadovėlis 8 klasei, sud. Staknienė I., Tuinylaitė R., Kaunas: Šviesa, 2011.

   
 • Dailė: žurnalas apie šiuolaikinę profesionaliąją dailę, http://www.culture.lt/daile/ (žiūrėta 2014 m. kovo 28 d.).

   
 • Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai: straipsnių rinkinys, [T.] 77/78. Dailės ir architektūros paveldas: tyrimai, išsaugojimo problemos ir lūkesčiai, 319, [1] p.

   
 • Dailės žodynas, Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

   
 • Dailininkai Römeriai, Vilnius, 2006, p. 110.

   
 • „Dailininkas Jonas Maldžiūnas“, Logos, 2015, Nr. 82, p. 109-115.

   
 • „Dailininkės Taidos Balčiūnaitės kūrybos paroda“, Šilutės žinios, http://www.siluteszinios.lt/dailininkes-taidos-balciunaites-kurybos-paroda/ (žiūrėta 2014 m. kovo 18 d.).

   
 • Dailininko Dušano Polakovičo interneto svetainė, http://www.dusanpolakovic.sk (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 13 d.).

   
 • Dainava: dzūkų kultūros žurnalas, 2004, nr. 1.

   
 • Darbai ir dienos: Acta et commentationes ordinis philologorum Universitatis Lithuaniae, Kaunas, 2011, t. 55.

   
 • Darbai ir dienos, 2001, nr. 26.

   
 • Darbininkas, 1996-06-07, nr. 23.

   
 • Dartmouth College Library, https://www.library.dartmouth.edu/ (žiūrėta 2019 m. liepos 30 d.).

   
 • Database of Estonian Writers, http://www.estlit.ee/elis/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • „Davetas Dulaitis: pro memoria“, Plieno sparnai: Lietuvos aviacijos istorija 1919–1940 m., http://www.plienosparnai.lt/page.php?852 (žiūrėta 2015 m. gegužės 7 d.).

   
 • David Darling, http://www.daviddarling.info (žiūrėta 2016 m. gruodžio 29 d.).

   
 • Dekano ir bažnyčios rektoriaus pareigos kanonų teisės požiūriu, http://www.lcn.lt/bzinios/bz9703/703str1.html (žiūrėta 2013 m. lapkričio 26 d.).

   
 • Delfi.lt: naujienų portalas, http://www.delfi.lt/news/daily/emigrants/vaikyste-sibire-su-daina-savadarbiais-instrumentais-ir-grafu-montekristu.d?id=54191715 (žiūrėta 2014 m. kovo 24 d.).

   
 • „"Demonas" – trečioji opera Lietuvos teatre“, Nemunas, 2022, Nr. 2, p. 56–59.

   
 • Deutsche Biographie, http://www.deutsche-biographie.de/ (žiūrėta 2015 m. rugpjūčio 12 d.).

   
 • Deutsche Leuchtfeuer, http://www.deutsche-leuchtfeuer.de/ (žiūrėta 2018 m. sausio 4 d.).

   
 • Dictionary, Encyclopedia and Thesaurus - The Free Dictionary, http://www.thefreedictionary.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Dictionary of Art Historians, http://www.dictionaryofarthistorians.org (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Dictionary of National Biography, 1885-1900, http://en.wikisource.org/wiki/Dictionary_of_National_Biography,_1885-1900 (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Dictionary.com – Free Online English Dictionary, http://dictionary.reference.com/ (žiūrėta 2014 m. sausio 20 d.).

   
 • Dictionnaire des orientalistes, http://dictionnairedesorientalistes.ehess.fr.

   
 • Didysis jo nuotykis: prof. J. Eretas tarnyboje Lietuvai, sud. Brazaitis J., JAV, 1972.

   
 • „Die Pfeifenwerkstatt des 17/18. Jahrhunderts in Vilnius“, Knasterkopf. Fachzeitschrift für Tonpfeifen und historischen Tabakgenuss, 2005, 18.

   
 • Dienovidis: literatūros, meno ir kultūros žurnalas, 2002, nr. 3.

   
 • Dienraštis „Lietuvos žinios“, http://lzinios.lt/lzinios/index.php (žiūrėta 2015 m. kovo 9 d.).

   
 • Dievdirbys Augustinas Potockis, http://samogitia.mch.mii.lt/ZZ_2008_2/ZZ_2008_2nr_53_55.pdf (žiūrėta 2013 m. gruodžio 4 d.).

   
 • Digital Photo, http://www.digital-photo.ru/ (žiūrėta 2013 m. gruodžio 9 d.).

   
 • „Dinamo“ sporto draugija Lietuvoje: Istorinė patirtis – sporto ateičiai.

   
 • Drėma V., Dingęs Vilnius, Vilnius: Vaga, 1991, 407 p.

   
 • Dingusio laiko atspindžiai: Pirmojo pasaulinio karo Alytaus atvirukų katalogas, 1914–1918, sud. Buškevičiūtė V., Alytus: Alytaus kraštotyros muziejus, 2010.

   
 • Directorium horarum canonicarum et Missarum pro Diocesi Telsensi in annum Dni MDCCCXLII: Divina Providentia et..., sud. Giedraitis S., Vilnius: Vilniaus vyskupijos spaustuvė prie Švč. Išganytojo bažnyčios, 1842, 152.

   
 • „Direktorei darbas – ir namai, ir visas gyvenimas“, Muziejininkystės biuletenis, 2002.

   
 • Discover Life, http://www.discoverlife.org/.

   
 • Dizionario Larousse della civiltà greca, Roma, 2001.

   
 • Dovilė Alėbaitė, https://lt.linkedin.com/in/dovil%C4%97-al%C4%97bait%C4%97-508170b7 (žiūrėta 2020 m. lapkričio 5 d.).

   
 • Dr. Hammudah Abdalati, https://aboutislam.net/author/dr-hammudah-abdalati/ (žiūrėta 2020 m. liepos 27 d.).

   
 • Drąsiai stovėsim laisvės sargyboj..., 2006.

   
 • Draugas, http://www.draugas.org.

   
 • Dumbarton Oaks, http://www.doaks.org.

   
 • „Dvarai ir senovės menas“, Gimtasai kraštas, 1940-07, 26–27, p. 218–222.

   
 • „Dzieła Antoniego Madeyskiego“, Okocim, http://www.okocim.net/b/dzielaantoniego.pdf (žiūrėta 2020 m. vasario 25 d.).

   
 • Dziennik Urzędowy Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich.

   
 • Dziennik Wileński

   
 • Dylewski A., Historia pieniądza na ziemiach polskich, Lenkija, 2011.

   
 • Dagys J., Į praeitį atsigręžus: biržiečio ekonomisto atsiminimai, Kaunas: ARX Baltica, 2006, 159, [1] p.

   
 • Dambrauskaitė R., Ieva Simonaitytė, Vilnius: Vaga, 1968, 218 p.

   
 • Dabulskis A., „Ironmedis".

   
 • Daniliauskienė J., Karpiniai, sud. Daniliauskaitė V., Mažeikienė I., red. Valiuvienė T., Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 1999.

   
 • Displaying 1 results of 60
 • Number of entries per page:
 • Page: of: 2