LIMIS muziejų viešosios prieigos:

LIMIS audiogido garso įrašus lietuvių ir anglų kalbomis galima perklausyti bei lietuvių gestų kalba peržiūrėti šiose virtualiose parodose: 

 1. Senovės pasaulio dailė
 2. XVI–XVIII amžių užsienio šalių vaizduojamoji dailė
 3. XVII–XX amžių taikomoji dailė
 4. Prano Domšaičio galerijos eksponatai
 5. Vytauto Kasiulio kūryba
 6. Provincijos dvaras ir miestas XIX amžiaus viduryje – XX amžiaus viduryje
 7. Laiko matavimo ir laikrodžių istorija
 8. Gintaras ir jo panaudojimas
 9. Jono Mačiulio-Maironio namai
 10. Žemaičių vyskupystės istorinis ir dailės palikimas
 11. LDK valdovų rūmai: istorinių reprezentacinių interjerų detalės ir aplinka
 12. Holokaustas Lietuvoje
 13. Lietuvos aviacijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos istorija
 14. Nuo kolibrio iki kaspinuočio
 15. Juozo Tumo-Vaižganto butas
 16. Akmenų muziejaus eksponatai
 17. Švietimo istorija Lietuvoje
 18. Lietuvos jūrų muziejaus lauko ekspozicijos ir pajūrio žvejo etnografinės sodybos fragmentai
 19. Nuo lėktuvo iki pistoleto
 20. Dviratis ir Lietuva
 21. Žaliūkių malūnas ir malūnininko sodyba

LIMIS audiogidai veikia ir Lietuvos muziejų 31 ekspozicijoje (jų eksponatai panaudoti kuriant jau paminėtas virtualias parodas). Su šių audiogidų tekstais Jūs galite susipažinti čia:

1. Lietuvos muziejų audiogidai lietuvių kalba (audiogidų ekskursijų po muziejų ekspozicijas tekstai be informacijos, skirtos perėjimui nuo vieno eksponato prie kito)

2. Lietuvos muziejų audiogidai lietuvių kalba (audiogidų ekskursijų po muziejų ekspozicijas tekstai su informacija, skirta perėjimui nuo vieno eksponato prie kito)